Store mengder regn og voldsom snøsmelting gir skredfare i Trøndelag fredag

Kombinasjonen store mengder regn og voldsom snøsmelting på grunn av mildvær gir økt skredfare i Trøndelag fra fredag morgen. NVE har sendt ut gult farevarsel.

Rasfare. Kombinasjonen mye regn og stor snøsmelting kan føre til jordras i Trøndelag det neste døgnet.   Foto: Arkiv

Varselet gjelder jord-, sørpe- og flomskredfare.