Varsler stor snøskredfare i hele landsdelen

Fem farevarsler for Trøndelag

Meteorologisk institutt og NVE har sendt ut totalt fem farevarsler for landsdelen for onsdag og torsdag.

Farevarsel. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for stort snøfall i Trøndelag fra onsdag til torsdag.   Foto: Kart: Meteorologosk institutt

Saken oppdateres.

Dette er de fem farevarslene som gjelder for Trøndelag de neste dagene

Farevarsel stor snøskredfare (rødt nivå)

Varselet gjelder hele Trøndelag. Rødt nivå er nest øverste nivå av fem.

Omfattende ustabile forhold på grunn av store snømengder og vind.

Mye nysnø og kraftig vind gir store ustabile nysnøflak i leområder for vestlig vind. Naturlig utløste skred forventes. Varslet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler.

Naturlog utløste skred forventes. Unngå skredterreng.

Anbefaling

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

LES OGSÅ: Tropiske luftmasser fra Sør-Atlanteren gir ekstreme nedbørmengder onsdag og torsdag

Farevarsel mye snø (gult nivå)

Fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag er det ventet lokalt 20 centimeter på 24 timer. I høyden er det ventet mer. I grenseområdene mellom Nordmøre og Trøndelag er det venta nedbør som regn i lavlandet.

Anbefaling

Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Konsekvenser

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

Farevarselet gjelder fra onsdag klokken 15 til torsdag klokken 17

LES OGSÅ: Himmelfenomen vakte bekymring

Farevarsel flom (gult nivå)

Omfatter sørlige deler av Trøndelag og Møre og Romsdal

Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 millimeter fra onsdag formiddag til torsdag formiddag på de mest utsatte stedene.

Nedbøren ventes å komme som regn under 1000 - 1200 moh.

Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting opp i 1000 meters høyde.

Det er ventet mest nedbør på Nordmøre. Nord for Trondheimsfjorden ventes det at nedbøren faller som snø. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Anbefaling

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is.

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Konsekvenser

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

LES OGSÅ: Gult farevarsel om mye snø onsdag

Farevarsel jordskredfare (gult nivå)

Varselet gjelder Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag

Det ventes opp mot 100 millimeter nedbør fra onsdag formiddag til torsdag formiddag, som regn under cirka 1000 moh. Mest nedbør ventes i Nordmøre.

Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Varselet ligger i øvre del av gult nivå. Nedbøren ventes å falle som snø ca. nord for Trondheimsfjorden.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Anbefaling

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Konsekvenser

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

LES OGSÅ: Varsler snøbyger og laveste temperaturer på fem uker

Farevarsel kraftig snøfokk (gult nivå)

Varselet gjelder fjellet i Sør-Norge inklusive fjellområder sør i Trøndelag.

Onsdag og natt til torsdag er det ventet snøfokk i fjellet på grunn av snøvær og kraftig vind fra vest og nordvest.

Anbefaling

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

Konsekvenser

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Farevarselet gjelder fra onsdag klokken 01 til torsdag klokken 07

LES OGSÅ: Nest varmeste januar noensinne målt i Norge – rekordvarme i ni fylker


På forsiden nå