Forskerne skjønner ikke hva som skjer:

Alarmerende klimaendringer i Arktis

Klimaet i Arktis er i ferd med å løpe løpsk, viser en rapport som forskere fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA legger fram denne uken.

Saken oppdateres.

Rapporten, som er den mest alarmerende som hittil er lagt fram om utviklingen i Arktis, viser tydelige tegn på at klimaet i regionen er i ferd med å nå vippepunkter hvor utviklingen ikke lenger lar seg stanse.

- Det er meget mulig at vi nå opplever et klimatisk vippepunkt. Når isen forsvinner, absorberer havet mer varme, sier NASA-forskeren Jay Zwally til nyhetsbyrået Associated Press

LES OGSÅ: ADRESSA-DOKUMENT: Arktis er klodens termometer

LES OGSÅ: Arktis isfritt i 2015

- Skjønner ikke hva som skjer

- Utviklingen i Arktis går nå så raskt at vi har problemer med å skjønne hva det er som skjer, sier Mark Serreze, seniorforsker ved det anerkjente National Snow and Ice Data Center i Colorado i USA.

NASA-forskerne peker i sin rapport på tre områder hvor klimaendringer påvirker utviklingen i Arktis svært tydelig:* Massiv smelting av landis på Grønland

* Smelting av tundra frigjør metangass

* Dramatisk økning av lufftemperaturenTo billioner tonn landis smeltet på fem år

Beregninger av issmeltingen viser at det siden 2003 er smeltet to billioner tonn landis på Grønland, Alaska og i Antarktis.

Satellittmålinger antyder at halvparten av landisen som er smeltet ligger på Grønland.

En undersøkelse utført av US Climate Change Science Program og offentliggjort 16. desember, viser at årets issmelting på Grønland varte to til tre ganger lengre enn normalt.

Mens det vanligvis bare er varmt nok til at breene smelter 10 - 15 dager om sommeren, varte årets smelting i 35 dager.

Smelting av landis fører sammen med at havvann utvider seg som følge av økt havtemperatur til langsom havstigning.

- I 1990-årene påvirket ikke smelting av landisen på Grønland havstigningen. Nå utgjør smeltingen på Grønland nærmere en halv millimeter økt havnivå i året, sier Jay Zwally til Associated Press.

På de siste fem årene har smeltet landis på Grønland, Antarktis og i Alaska ført til en havstigning på 0,5 centimeter.

1,5 meter havstigning

NASAs funn blir offentliggjort en dag etter at en rapport fra US Geological Survey konkluderte med at havstigningen innen slutten av dette århundre vil bli på 1,5 meter.

En så stor havstigning vil føre til at en rekke lavtliggende øystater i Stillehavet vil bli utslettet og at hundrevis av millioner beboere i lavtliggende områder over hele verden vil bli tvunget til å flykte.

FNs klimarapport beregnet i fjor havstigningen innen 2100 til mellom 28 og 45 centimeter.

Direktør Mark Myers ved US Geological Survey sier at isbreene både på Grønland og i Vest-Antarktis glir mot havet i et langt raskere tempo enn det FNs klimapanel slo fast.

Frossen metan smelter i Sibir

En annen rapport lagt fram på årskongressen i den amerikanske geofysiske union i San Francisco i USA denne uken viser at smelting av tundra frigjør store mengder smeltet metan, en klimagass som er 25 ganger sterkere enn karbondioksid.

Professor Igor Semiletov fra Universitetet i Fairbanks i Alaska sier at målinger viser at frossen metan på sjøbunnen i Sibir er i ferd med å smelte.

I sommer ble det målt metanmengder i luften og havet som ligger ti ganger høyere enn de gjorde i midten av 1990-årene.

Enkelte målinger viste konsentrasjoner av metan som lå 200 ganger høyere enn normalt.

-Dersom det frigjøres store mengder metan kan det påvirke den globale oppvarmingen dramatisk. Det bør uro folk, sa Igor Semiletov på forskerkongressen.

Sju grader varmere enn normalt i høst

Årets issmelting i Arktis nådde i september det nest laveste nivået noensinne.

Målt i smeltet isvolum var smeltingen den mest omfattende noen gang.

Et areal på nærmere elleve millioner kvadratkilometer smeltet i løpet av våren og sommeren. Det tilsvarer nærmere 34 ganger Norges flateinnhold, eller mer enn hele Europas flateinnhold.

Rapporter fra National Snow and Ice Data Center i Colorado i USA viser at lufftemperaturen i enkelte områder i Arktis i flere uker i høst har ligget helt opp i sju grader over det normale for årstiden.

Tidligere studier av temperaturen i Arktis har vist at temperaturen i Arktis stiger to til tre ganger raskere enn ellers på kloden.

Forskerne sier dette skyldes en direkte konsekvens av havisen smeltet tidligere i sommer og dermed førte til at solstrålingen i stedet for å bli reflektert tilbake til atmosfæren i stedet varmer opp både vannet og luften.

For at vannet skal kunne fryse til is igjen må havet bli kvitt overskuddsvarmen fra i sommer og høst.

Fryseprosessen frigjør dermed varme til atmosfæren, forklarer forskerne.

Fenomenet er kjent som "Arctic amplification (Varmetap") og er en såkalt tilbakekoblingsmekanisme.

Arktisklima kan påvirke været andre steder

Funnene i undersøkelsen blir denne uka diskuert på en årskongressen i den amerikanske geofysiske union i San Francisco i USA.

Forskerne er usikre på hvilken påvirkning klimautviklingen i Arktis har på værsystemer over resten av kloden.

-Arktis er klodens kjøleskap. Når temperaturen i kjøleskapet endres kan det påvirke været langt unna Arktis, sier forskeren Mark Serreze fra National Snow and Ice Data Center

 
På forsiden nå