Hvordan blir verden neste år?

Morten gir deg noen svar.