Bever i Stokkedammen

Beverkolonien i Theisendammen måtte i høst flytte til Stokkedammen. Tross en del utfordringer, har de kommet seg helskinnet gjennom vinteren. Video: Bård S. Solem