Brann ved E.C. Dahls bryggeri

Det brøt ut brann ved E. C. Dahls bryggeri onsdag morgen. Vi sendte direkte.