Teatermusical

Luftforsvarets musikkorps, Leinstrand songlag og Korsvikakoret, spiller og synger tredje vers av nasjonalsangen, med gjestedirigent Lisa Tønne.