Åse_del_2

Hør Åse fortelle: Den 1. juli 1944 kom tyskerne og arresterte faren til Åse (ned til venstre).