ANIMASJONSVIDEO: Slik skal nye fylkesvei 720 mellom Strømneskrysset (kryss med fylkesvei 17) og Malm sentrum bli seende ut.

ANIMASJONSVIDEO: Slik skal nye fylkesvei 720 mellom Strømneskrysset (kryss med fylkesvei 17) og Malm sentrum bli seende ut.