Opptak: Åpningen av Britannia

Vi sendte direkte fra åpningen av Britannia.