Slik kjører bussene på Moholt

Slik kjører bussene i Jonsvannsveien på Moholt etter trafikkomleggingen.