SE VIDEO: Her skal Nye Veier bygge firefelts motorvei

SE VIDEO: Her skal Nye Veier bygge firefelts motorvei