Speilblankt føre i Steinberget

Biler sto på tvers og folk hadde problemer med å gå ned Steinberget i dag.