Pressekonferanse fra St. Olavs hospital

Sykehusledelsen informerer om siste nytt fra St. Olavs hospital.