NyFv720

SE VIDEO: Slik er den nye strekningen av fylkesvei 720 nord for Steinkjer. VIDEO: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE