Bør 16-åringer få stemmerett?

Adresseavisen og Litteraturhusets debatt tirsdag 2. juni.