Bosse møtte grevling på terrassen

Uredde grevlinger lusker rundt på Strindheim. Foto: Nina Pevik Hammer Lothe