Debatt om byutvikling

Byutvikling: Kampen om jordene. Hvem styrer byen.