Årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti

Direkte fra Trøndelag Arbeiderparti sitt årsmøte