Her lander luftambulansen

Noen ganger må politiet stenge Ceciliebrua ved St. Olavs hospital. VIDEO: P. A. VULLUM FOTO