Opptak: RBK spiller internkamp

Se internkampen mellom RBK - RBK.