Ulykke på E6 i ferietrafikken

Denne ulykken skjedde på E6 sør for Oppdal sentrum i august 2020. Hendelsen ble fanget av et dashcam som sto i bilen som kom bak.