Brann Oppdal

Videoen Mathias Egeland tok av brannen på Granmo camping.