Avrenning fra last.MOV

Flere biler lastet med fisk ble stoppet på grunn av avrenning fra lasten.