– Testingen betyr alt for mattryggheten

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Eurofins

På Frøya slaktes og foredles norsk laks som ender opp på matbordet til folk over hele kloden. Slik sikrer SalMar og Eurofins at det faktisk er trygt å spise den.

Hanne Tobiassen forteller at de merker at folk blir mer og mer opptatt av mattrygghet.

Vision care, Glasses, Smile, Neck, Jaw, Sleeve, Happy, Gesture

– Jeg tror forbrukerne blir mer og mer bevisste på hva de putter i munnen, sier Hanne Tobiassen. Hun er kvalitetssjef hos SalMar, på slakte- og foredlingsanlegget InnovaMar.

Der har hun ansvar for prøvetaking av produkter, kundehenvendelser, at rutiner følges i produksjon – rett og slett at alt det som produseres, trygt kan selges til forbruker. For å sikre denne tryggheten kreves hyppig testing og analyser av laksen.

Det er her det akkrediterte Trondheims-laboratoriet Eurofins kommer inn. De bidrar til mattrygghet i hele verdikjeden – fra hav og jord til bord.

Verifisert mattrygghet

– Ettersom det er mennesker som jobber langs hele produksjonslinja, må man være helt sikker på at eventuelle feil og svikt i rutiner blir avdekket før produktene blir sendt ut til markedet, forteller Tobiassen.

SalMar har sin egen interne lab, men det stilles krav om at enkelte analyser må gjøres av et akkreditert laboratorium. Derfor trenger de også eksterne analyseavtaler, som de altså har inngått med Eurofins.

Eurofins bistår sine kunder med analyser og rådgivning for å:

  • Dokumentere at maten er trygg og lovlig.
  • Hjelpe med produktutvikling.
  • Løse utfordringer, som blant annet utvikling av nye produkter, utnyttelse av restråstoffer og bærekraftig produksjon.
  • Gi ekspertiserådgivning innen mattrygghet, mikrobiologi og kjemi.

– Noe av testingen er lovpålagt, noe er sertifiseringskrav og noe er kundekrav. Vi kjører masse mikrobiologiske analyser på enkeltprodukter selv, mens de analysene Eurofins gjør, verifiserer at det vi gjør er riktig, forklarer hun videre.

I tillegg utfører Eurofins analyser SalMar selv ikke har mulighet til på sin egen lab, som ulike fremmedprøveanalyser hvor man blant annet ser etter miljøgifter og medisinrester.

Hver mandag kommer det en budbil fra Eurofins i Trondheim og henter prøver hos InnovaMar.

Prøvene ankommer laboratoriet på Tunga samme dag. Dagen etter er de aller fleste analysesvarene klare. De prøvene som ikke kan analyseres i Trondheim, sendes til Eurofins-laboratoriet i Moss, med ekspresspost fra Frøya.

– Samarbeidet mellom oss er veldig godt. Analyseresultatene kommer fort. Vi får raske svar på spørsmål, og de hiver seg rundt hvis noe haster i forbindelse med analyser vi trenger, skryter Tobiassen.

Unik matkompetanse

Kvalitetssjefen setter også stor pris på kompetansen Eurofins besitter. Hun forteller at kundene ofte har mange spørsmål, særlig hvis saker om enkeltstoffer i matvarer har dukket opp i media – både i Norge og utlandet.

– Da er det ikke bestandig vi har alle svarene på stående fot, men Eurofins sitter inne med den kunnskapen som kan hjelpe oss, og samtidig finne ut om vi også må teste for akkurat det stoffet selv, for eksempel, forteller Tobiassen.

Eurofins kan sette opp et prøvetakingsregime hvis det dukker opp behov, som i sin tur sørger for at forbrukeren kan føle seg trygg på at det SalMar produserer er trygt for dem å spise.

– Vi føler de har en stor faglig kompetanse, også innenfor sjømat som de har satset mye på. Det er jo selvfølgelig viktig for oss, sier Tobiassen.

Tester mat og drikke for produsenter av alle størrelser

– Mange tror nok at det er Mattilsynet som sørger for at maten de spiser er trygg, men i virkeligheten er det samarbeidet mellom tilsynsmyndigheter, matprodusenter og oss på lab som forhindrer at kontaminert mat havner på bordet til folk, smiler Mari Eggen Lien.

Hun er produksjonssjef på Eurofins-laben, som tar imot prøvene fra InnovaMar. Her analyserer de prøver fra blant annet meierier, bakerier og kjøtt- og fiskeprodusenter.

Hun oppfordrer alle som produserer mat og drikke til å ta kontakt med Eurofins hvis de er usikre på om de trenger testing, og eventuelt hva de burde analysere. Dette gjelder kanskje spesielt småprodusenter som vil trygge kundene sine, ettersom det stilles færre krav rundt mattrygghet til dem enn til de større produsentene.

– På avdelingen i Trondheim ser vi etter bakterier i mat og drikke. Da er det flere analyser vi utfører, blant annet for Salmonella, Listeria og E. coli. Mye av det er rutineprøver for kundene våre, med oppfølging og kontroll – som med de ukentlige prøvene vi får fra SalMar, forklarer hun.

– Hvis du selger et produkt som noen blir syke av, er det du som er ansvarlig. Mange sitter nok og er usikre på dette med testing, og skyver det foran seg. Vi tror også at mange utsetter det i frykt for at det er kjempedyrt, men det er det overhodet ikke. Små bakteriologiske tester koster ikke mye, forsikrer Lien.

Hun har erfart at mindre produsenter ofte savner noen å spørre om testing og analyse, og forteller at Eurofins arrangerer små webinarer og e-læringskurs for de som trenger mer kunnskap om emnet.

For tiden utarbeider de også «pakker» for ulike kundegrupper, slik at for eksempel en eplemost-produsent enkelt kan få oversikt over analysene som trengs.

Trenger du og bedriften din mer kunnskap om testing og analyser? Sjekk ut kursene til Eurofins her!

Trygge samarbeidspartnere gir trygg mat

I Norge tenker man gjerne at maten er trygg, noe den også er takket være strenge krav til testing og analyser. Eurofins er med på å bidra til at dårlige produkter aldri når forbrukernes matbord.

– Vi skal hjelpe samfunnet med å spise trygg mat, sier Lien blidt. Sammen med kundene utvikler hun og Eurofins et fellesskap som gjør det enklere å identifisere ulike behov og løse ulike problemstillinger. Dette drar kunder som SalMar god nytte av.

– Testingen betyr alt for mattryggheten til kunden. Det handler om å skape tillit hos forbrukeren, sier SalMars kvalitetssjef avslutningsvis.

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text