ANNONSØRINNHOLD

Slik samarbeider trønderske næringer om grønnere landbruk

KAPITTEL 3
- En artikkelserie om bærekraft i Midt-Norge i fire deler

waves-hvit.svg
waves-hvit.svg

For at industri, havbruk og landbruk kan bli mer bærekraftige næringer, er vi avhengige av samarbeid på tvers.

Dette er historien om hvordan midtnorsk industri, lokale bønder og fiskeoppdrettere har satt sirkulærøkonomi i førersetet – og nå kan høste frukter av bærekraftige valg.

logo-sparebank1smn.svg

Dette er tredje kapittel i en serie om bærekraftige løsninger fra Trøndelag.

Les kapittel 1 her for å få med deg hele historien.


Trøndelag har en sjettedel av landets jordbruksareal, og er en region med sterke og lange landbrukstradisjoner.  


I fjor dyrket trønderske bønder om lag 163 000 tonn korn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rett etter Hedmark, er vår region den som produserer mest bygg, havre, hvete og rug i landet.

Men hvordan kan vi gjøre midtnorsk landbruk mer bærekraftig? 


Flere av bøndene på Skogn i Trøndelag har fått prøve ut et kortreist lokalt produkt som har bidratt positivt i jakten på en grønnere næring.

Møt Erling Aune.

Han er banksjef for næringsliv i SpareBank 1 SMN, men også kornbonde.
I banken har han kundeansvar for det grønne selskapet Biokraft som holder til på Fiborgtangen industripark.


Fra gården sin ser han ned på biogass-anlegget som er rota i en viktig sirkulærøkonomi.


Den er han er en del av - både som lokal bonde og bankmann

- Det at jeg både er banksjef og bonde gjør at jeg får et unikt innblikk i hele økosystemet, og ser en større verdi i de gode initiativene som SpareBank 1 SMN er med på å finansiere, forteller Erling.

I 2019 fikk han, og en rekke andre gårdbrukere på Skogn, tilbud om å prøve ut biogjødsel som kommer fra nettopp Biokraft.

Ved å tilsette biogjødsel i husdyrgjødsel og spre det på jordene, var håpet av næringsstoffene skulle gi enda bedre vekstforhold på bøndenes åkre.

SMN - Biokraft - Sak3 - 07 - 1.jpg

Banksjef og bonde Erling Aune.

Erfaringene fra de lokale gårdene var gode – biogjødsel var med på å gi gode avlinger og bøndene hadde store besparelser i bruk av kunstig gjødsel.

I år har enda flere lokale bønder benyttet biogjødsel fra Biokraft.

Dette er biogjødsel 

 • Biogjødsel er et gjødselprodukt bestående av biorest etter produksjon av biogass på organisk avfall. 

 • Gjødslet kan bestå av biorest fra matavfall, slakteriavfall, fiskeavfall og husdyrgjødsel. 

 • Gjødselverdien av biogjødsel varierer med opphavsmaterialet, men er minst like god som for husdyrgjødsel. 

 • Biogjødsel inneholder alle de viktigst plantenæringsstoffene som nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Biogjødsel inneholder også mange mikronæringsstoffer. 

 • Biogjødsel kan helt, eller delvis, erstatte bruken av kunstgjødsel. 
  (Kilde: Landbruksdirektoratet) pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Biogjødsel er laget av reststoffene av produksjonen fra biogassfabrikken Biokraft og papirfabrikken Norske Skog Skogn.

Når Biokraft produserer grønn flytende biogass av det som tidligere var avfall, blir det igjen et reststoff som svært rikt på næringsstoffer som nitrogen og fosfor.

Og det er nettopp disse næringsstoffene bøndene trenger for å sikre seg en frodig avling.

SMN - Biokraft - Sak3 - 08 - 1.jpg

Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft.

Maksimal nytteverdi

Håvard Wollan er administrerende direktør i Biokraft, fabrikken på Skogn som leverer biogjødsel til bøndene. Han mener den lokale utnyttelsen av reststoffet er en vinn-vinn-situasjon.

- Når vi produserer biogass vil det alltid være en restdel og vi vet at disse næringsstoffene kan være med på å redusere bruken av kunstgjødsel.

Siden avfallet biogassen lages av er organisk, vil også reststoffet som kan brukes som gjødsel være karbonnøytralt.

- Slik spares miljøet ved å bruke mindre kunstgjødsel og vi får nytteverdi av alt som kommer fra fabrikken, forteller Håvard.

Les også:

Starte bedrift? Her er tipsene du trenger

Dette er Biokraft 

 • Biokraft står bak verdens største fabrikk for flytende biogass. Fabrikken sto ferdig i 2018 på Fibortangen i Skogn. 

 • Fabrikken på Skogn har 10 ansatte, og omsetter for over 100 millioner i året.

 • I dag produserer fabrikken biogass av blant annet marint avfall, og avfall fra fabrikken til Norske Skog på nabotomta.

 • Biogassen som kommer fra fabrikken på Skogn brukes primært til transport for tunge kjøretøy og i skipsfart, og dermed erstatter det vanlig drivstoff. I produksjonen av biogass omdannes også noe reststoff om til biologisk gjødsel som lokale bønder tok i bruk for første gang i 2019.


For at bøndene skal få biogjødsel som gir gode avlinger, er det flere lokale bidragsytere.

I mange år har Norske Skogs fabrikk på Skogn brukt store ressurser på å rense avløpsvannet fra produksjonen - uten å bruke det til noe nyttig.

Etter av Biokrafts fabrikk ble bygd vegg-i-vegg, har det ført til nytt liv for restene fra papirproduksjonen.

Sirkulærøkonomi i praksis

Norske Skogs fabrikk på Skogn produserer 500 000 tonn papir hvert år, og er en av verdens ledende produsenter av avispapir. 

Avløpsvannet som blir igjen etter produksjonen brukes nå til å bli biogjødsel og biogass hos Biokraft.

waves-hvit.svg
SMN - Biokraft - Sak3 - 13 - 3.jpg

Hågen Buran er ansvarlig for driften av renseanlegget på papirfabrikken.

Hågen Buran er driftssjef på biorenseanlegget på Norske Skog Skogn, og han sørger for at overføringen av avfallsvannet går smidig.

- Nå er vi direkte oppkoblet til Biokrafts anlegg, som gjør at de kan benytte seg av vårt avløpsvann til produksjon av biogass og biogjødsel.

Les også:

Snakk med SpareBank 1 SMN om bedriften din

SMN - Biokraft - Sak3 - 13 - 4.jpg

Avløpsvannet fra papirfabrikken blir nå renset av Biokraft og omgjort til biogass.

- Det gjør vår renseprosess mindre omfattende, og man får utnyttet alle råstoff maksimalt, forteller Buran.

Det er i andre enden restene av dette avløpsvannet og restene fra Biokrafts biogassproduksjon, som blir spredt på jordene til lokale bønder.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Dette er Norske Skog 

 • Norske Skog Skogn er Norges største produsent av avispapir, og en av de største på verdensbasis.

 • Selskapet har fabrikker i 14 land og produserer 6,5 millioner tonn papir i året.

 • Fabrikken på Skogn ble satt i drift i 1966.

 • I dag leverer fabrikken på Skogn papir i hovedsak til det europeiske papirmarkedet.

 • På Skogn har de også et returfiberanlegg som tar imot store mengder hvitt returpapir for gjenvinning.

 • Norske Skog Skogn er en av fylkets største industriarbeidsplasser med nesten 400 ansatte.
  (Kilde: Norske Skog)For å skape varige bærekraftige endringer i landbruket, gjøres det en rekke tiltak.

Nå kjøres det også transport i landbruket med kumøkk på tanken, og tilnærmet null i utslipp.

I dag leverer flere bønder fra seg kumøkk til ulike norske biogassanlegg som Biokraft, som igjen gjør det om til grønt drivstoff.

Det er noe også TINE ser stor kraft i, og ønsker å satse på i årene som kommer.

I 2018 rullet den første Kukraft-bilen på norske veier.

Et kjøretøy som går 100 prosent på biogass laget av kumøkk.

Med kraft fra norske kyr

Miljøprogrammet Kukraft har som mål å få all transport hos meieriprodusenten til å bli fornybar, og målet er at TINE innen få år også har biler på biogass kjørende på midtnorske veier.

- Kumøkk fra gårdene samles inn og gjøres om til biogass, mens reststoffet fraktes tilbake til bonden som gjødsel. Biogassen fra denne prosessen havner på tanken til bilene våre, forteller leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm.

Innen 2020 har selskapet rundt tjue kjøretøy på biogass, men målet er å ha mellom 50-100 Kukraft-biler innen de neste fem årene.

bilde.jpg

Bjørn Malm, leder for bærekraft i TINE.

Kjøretøyene som i dag går på biogass er i stor grad brukt til transport av varer, men selskapet vil også se på muligheten til å drive tankbiler på biogass.

- Ved å bruke kumøkk på denne måten bidrar vi også til å redusere utslippene på gårdene. Det gir en helt ny måte å benytte hele kretsløpet på, forteller Bjørn.

For at vi skal fortsette å drive norsk landbruk på en økonomisk forsvarlig måte, er vi avhengig av å se på flere sirkulærøkonomiske løsninger.Det er mange næringer i Midt-Norge som tar tak for å utnytte ressursene bedre, og det er en utvikling SpareBank 1 SMN vil være med på.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Denne saken er en del av en serie som handler om bærekraftig utvikling i Midt-Norge.


I kapittel 4 kan du lese mer om hvilke ringvirkninger biogass, sirkulærøkonomi og grønn industri kan gi vår region i framtiden.  

Kan din bedrift bli grønnere? Kanskje finnes det også lønnsomme muligheter i bærekraftige løsninger? Her er noen tips og råd fra SpareBank 1 SMN.

Tenke nytt og bærekraftig?

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio