Full krig om nye støykrav

Fylkesmannen holder fast ved nye anbefalte støykrav til kampflybasen i Ørland. Det kan koste Staten dyrt.

Flystøyen på Ørland hovedflystasjon kan koste staten enda dyrere dersom nye støykrav blir innført. 

Saken oppdateres.

Under et hastemøte i dag diskuterte Forsvarsbygg og Fylkeslegen de nye støykravene som kan bety innløsning av ytterligere 70 boliger og etterisolering av 200 hus på Ørlandet.

Nye støykrav

Problemene rundt de støyrammede områdene rundt Ørland hovedflystasjon økte i styrke etter at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag denne uken la frem nye støykrav.

Forsvarsbygg, som i utgangspunktet ønsket en maksimal støygrense ute på 115 decibel, har i sine beregninger lagt seg på maks støygrense på 105 decibel. Dette innebar at rundt 113 hus skulle få tilbud om innløsing, mens 50 hus måtte etterisoleres.

Nå har Fylkeslegen i brevet fra Fylkesmannen anbefalt en maksimal støygrense på 100 decibel. Det betyr at grensen for hvilke hus som er med i rød sone utvides med 72 hus som må innløses og 200 boliger som må etterisoleres. Fylkeslege Jan Vaage ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier at møtet med Forsvarsbygg endte uten noen konklusjon.

LES MER: Tilliten til Forsvarsbygg ødelagt

Holder fast ved anbefaling

- Begge argumenterte for sine anbefalte støygrenser og jeg tror diskusjonen opplevdes nyttig for begge parter. Vi mener at den anbefalingen vi tidligere har gitt til Ørland kommune fortsatt er god. Så blir det opp til kommunen å vurdere hva de gjør i reguleringsplanen. Fylkesmannens mål er å gi råd tidlig i planprosessen slik at det ikke blir grunnlag for innsigelser, sier Vaage.

Tidligere har kommunen uttalt at de vil legge til grunn de anbefalinger de får fra Fylkesmannen i sin vurdering av støygrensene.

Ørland vil følge rådet

Ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland sier han har diskutert saken med rådmannen, og at de vil følge rådet fra Fylkesmannen.

- Vi kan ikke la være å lytte til rådet fra Fylkesmannen. Særlig bedre ikke når det også gjør det bedre for de som bor her. Vi må legge til rette for et best mulig bomiljø for fremtidige generasjoner, sier Grøntvedt.

Forsvarsbygg sliter allerede med å komme til enighet om innløsningspris for som nå krever innløsning. Det er avholdt en rekke møter og takst på de første 15 boligene. Her stilte Forsvarsbygg og boligeiere med hver sin takstmann og advokater.

Store sprik

Så langt er det kommet svært sprikende takst på én eiendom. Her skiller det rundt sju millioner kroner mellom de to takstmennenes vurderinger, mens det for syv andre boliger er betydelig sprik. I de syv boligene er spriken liten. Her vil det i løpet av noen uker komme et tilbud fra Forsvarsbygg, men advokat Arild Paulsen, som representerer de 15 boligeierne.

Leder i støygruppen på Ørlandet, Hans Kristian Norset, mener det vil få store konsekvenser for mange boliger dersom Fylkeslegens støyanbefalinger følges. 

Leder i støygruppen på Ørlandet, Hans Kristian Norset, mener det vil få store konsekvenser for mange boliger dersom Fylkeslegens støyanbefalinger følges. 

På forsiden nå