Kampen om Kulturrådet:

- Svekker Trøndelags troverdighet

- Trøndersk kulturnæring trenger gode ambassadører, ikke noen som er opptatt av politisk spill, mener Høyres Henrik Kierulf.

- Skaper splid: - Jeg opplevde en kulturminister som har store forventninger og håp på vegne av Trøndelag. Per Olav Hopsø på sin side ønsker åpenbart heller å skape splid og drive et politisk spill, mener Høyres Henrik Kierulf. 

Saken oppdateres.

Høyres Henrik Kierulf mener Arbeiderpartiets Per Olav Hopsø driver et politisk spill som kan svekke Trøndelag i kampen om å få deler av Kulturrådets virksomhet lagt til regionen.

Kierulf er gruppeleder for Høyre i Fylkestinget, og var sammen med Hopsø, leder for Fylkestingets kulturkomité, i møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland sist fredag. Et møte Hopsø hadde flere kritiske bemerkninger til overfor Adresseavisen tirsdag.

LES OGSÅ: «Audition» om kulturnæring

- Jeg kjente meg ikke igjen i Hopsøs beskrivelse, og lurer nesten på om vi var på samme møte, sier Kierulf.

- Ønsker å skape splid

Blant annet reagerte Hopsø på statsrådens bruk av ordet «audition», og savnet klare kriterier for hva kulturministeren ønsket seg fra de ulike regionene når det skal avgjøres hvor deler av kulturrådets virksomhet skal legges i framtiden.

LES OGSÅ: Trondheim nekter å gi seg i kampen mot Bergen og Stavanger

LES OGSÅ: Vil koble på Nord-Trøndelag i kampen om Kulturrådet

- Jeg opplevde en minister som har store forventninger og håp på vegne av Trøndelag i denne saken. Hopsø på sin side ønsker åpenbart heller å skape splid og drive et politisk spill, utdyper han.

- Ikke partipolitikk

Kierulf påpeker at trøndersk kulturnæring nå trenger gode ambassadører, ikke noen som er opptatt av spill.

- En slik retorikk vil ikke styrke, men heller svekke Trøndelags troverdighet i det videre arbeidet, mener Kierulf.

- Jeg føler ikke jeg på noe tidspunkt har forsøkt å slå politisk mynt på dette, svarer Arbeiderpartiets Per Olav Hopsø.

- Vi gikk inn i møtet enige om å legge partipolitikken til side, og det gjorde vi. At Høyre nå velger å gjøre dette til partipolitikk for stå for deres regning. Jeg er opptatt av å gjøre en jobb til beste for trøndersk kulturliv, fortsetter han.

Entydig budskap

Kierulf oppfattet møtet som en invitasjon, og mener politikerne og kulturnæringen må plukke opp ballen i stedet for å problematisere alle formuleringer.

LES OGSÅ: - Trondheim burde jobbet langsiktig

- Det viktige framover nå, blir at politikere i Trondheim og Trøndelag setter seg ned med representanter fra kulturnæringene og peker ut hva som er våre fortrinn. Det blir viktig for oss å ha et entydig og koordinert budskap, mener han.

KOMMENTAR: Alle vil ha sin del av trollet

Her er Hopsø enig.

- Det viktigste for meg, er at alle stiller likt, og vurderes ut fra objektive kriterier, i motsetning til den opprinnelige rapporten. Jeg er ikke uenig i at det stort sett var et positivt møte, og sitter igjen med følelsen av at vi er i en god dialog. Nå skal vi gå inn i konkurransen, vise hva vi er gode på og hva vi kan bidra med til resten av landet. Da må vi legge fra oss de politiske kjepphestene, sier Hopsø.

Leder for Fylkestingets kulturkomité, Per Olav Hopsø, avviser at han forsøker å slå politsk mynt på saken rundt plasseringen av Kulturrådets kontor. 

Leder for Fylkestingets kulturkomité, Per Olav Hopsø, avviser at han forsøker å slå politsk mynt på saken rundt plasseringen av Kulturrådets kontor. 

På forsiden nå