Rådmannen utreder situasjonen for de små scenene i Trondheim

Avviser driftsstøtteordning, men ønsker å diskutere tiltak med bransjen.

Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring, forslår at kommuneadministrasjonen følger opp spørsmålet rundt de mindre scenene i Trondheim og drøfter mulige tiltak med bransjen.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

For tre uker siden sendte Erling Moe (V) inn et skriftlig spørsmål til ordfører Rita Ottervik (Ap), der han spør hvordan kommunen kan bidra til at små og mellomstore scener kan etableres og overleve.

Bakgrunnen var konkursene til utestedene Brukbar/Blæst tidlig i oktober og Familien i april i år.

LES OGSÅ: Utstyret til Brukbar/Blæst vil leve videre i disse lokalene

- Vi har hatt som målsetting å sette Trondheim på kartet som konsertby for de store konsertene, og det har vi lyktes med. Men nå ser vi at de mindre scenene faller fra, sa Erling Moe til Adresseavisen.

- Har stor betydning

Moe skrev følgende: «To av byens viktigste konsertscener har vært nødt til å gi opp. Dette rammer en viktig del av rekrutteringsgrunnlaget til nye artister, og gir også byen et fattigere konserttilbud. Ser ordføreren noen muligheter for at kommunen kan bidra til å legge grunnlaget for at små/mellomstore konsertscener kan etableres og overleve?»

Under bystyremøtet torsdag kveld fikk Moe svar fra kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise.

Han skriver at «de mindre konsertscenene har stor betydning for å få fram nye artister og band i Trondheim, og hjelpe dem til å ta steget fra å spille lokalt til å turnere nasjonalt og internasjonalt».

Ingen driftsstøtteordning

Videre peker han på at Trondheim kommune hvert år lyser ut tilskuddsordninger til kunst og kultur, og at konsertarrangører også kan søke støtte fra Norsk kulturråds arrangørstøtteordning.

LES OGSÅ: Derfor fikk ikke Brukbar/Blæst fornyet bevillingen

By Rise ser ingen mulighet for å etablere en egen driftsstøtteordning for konsertscener i Trondheim innenfor de gjeldende rammer, uten at det vil gå på bekostning av annen aktivitet.

«Det er heller ikke er gitt at en slik tilskuddsordning treffer arrangørenes behov», skriver han.

Rådmannen vil legge frem sak

Han foreslår at bransjen kan tilbys tilbys kompetansehevende tiltak innenfor økonomi, skjenkeregelverk, arbeidsgiverrolle med mer, som kan bidra til å sikre stabil drift.

Videre forslår han at administrasjonen følger opp spørsmålet og drøfter mulige tiltak med representanter for bransjen. Rådmannen vil deretter legge frem en sak om dette, skriver han.

Dette er saken
  • Lørdag 1. oktober ble det kjent at Eierskapsenheten i Trondheim kommune hadde avslått Brukbar/Blæsts søknad om fornyelse av skjenkebevilling for fire nye år.
  • Med to dager igjen av den eksisterende bevillingen måtte styreleder Kristian Strand-Nustad begjære oppbud.
  • I april gikk også utestedet Familien konkurs. Både musikkmiljøet og enkelte politikere i byen er bekymret for hva dette betyr for tilveksten av band i byen.
  • Konsertarrangør Stein Vanebo med flere skaffet finansiering til å overta utestedet, men utleier valgte en annen type serveringssted uten scene.
  • Fredag meldte Adresseavisen at Brukbar/Blæst mistet skjenkebevillingen fordi selskapets leder ikke oppfyller kravet til uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
  • Ifølge alkoholloven skal søknad om bevilling behandles innen fire måneder. Svaret fra kommunen kom over ni måneder etter at søknaden ble sendt inn.
  • Det er foreløpig ikke kjent hvem som overtar de gamle lokalene til utestedet.
På forsiden nå