Får millioner til utbygging av Orkla Industrimuseum

Regjeringen setter av fem millioner kroner til museet på neste års statsbudsjett, med løfte om ytterligere 30 millioner.

Suzette Paasche kastet seg rundt halsen på kulturministeren da det ble kjent at staten vil gi penger til utbygging av Orkla Industrimuseum. Stortingsrepresentant for Høyre Mari Holm Lønseth (f.v.), kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), museumsdirektør Torbjørn Lefstad, MiST-direktør Suzette Paasche og Lill Harriet Sandaune (stortingsrepresentant for FrP). 

Saken oppdateres.

Dermed er Orkla Industrimuseum sikret en tredjedel av pengene til utbyggingsprosjektet, som har en ramme på 105 millioner kroner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) overbrakte selv nyheten til MiST-direktør Suzette Paasche og direktør for museet Torbjørn Lefstad.

- Herlighet, er det sant? Tusen hjertelig takk, vi er kjempeglade! jubler Paasche og Lefstad.

LES OGSÅ: – Vi er veldig skuffet, ikke en krone til museumsutbygging

Kulturministeren synes MiST og museet har jobbet godt med planleggingen av prosjektet. Det har vært en bevisst satsing som har vært bearbeidet i flere omganger, sier hun.

- Det er trangt på kulturbudsjettet, men dette er et prosjekt vi ønsker å støtte. Dette er en viktig del av vår kulturarv, ikke bare i Orkdal og Meldal, men nasjonalt. Jeg har selv tatt Thamshavnsbanen, sier Helleland.

- Med disse pengene kan dere komme i gang med prosjektet, sier hun.

Slik kan det nye museumsanlegget bli seende ut, med bygninger som tar igjen mye av industri- og gruvearkitekturen i området. 

 

LES OGSÅ: Planlegger museumsbygg til 500 millioner kroner

- En stor motivasjon

Orkla Industrimuseum ligger på Løkken Verk i Meldal kommune og er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Museet har som oppgave å formidle bergverksdriften som pågikk der fra slutten av 1600-tallet, i tillegg til å forvalte viktige tekniske og industrielle kulturminner, som Thamshavnbanen.

Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet. Det er også behov for nye utstillings- og formidlingslokaler. Disse behovene innfris gjennom oppføringen av et nytt museumsbygg på området.

Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet. 

 

Paasche understreker at den 350 år gamle industrihistorien som forvaltes på museet, er viktig for hele Norge. At det nå bevilges offentlige penger for å ta vare på dette, er kjempepositivt, mener hun.

Samtidig er det et stort puslespill som skal gå opp for å få på plass de resterende pengene.

- Nå har staten lagt pengene på bordet og sagt at dette vil de satse på. Det gjør det lettere å få med kommune og fylkeskommune med en tredjedel hver. Pengene er en stor motivasjon for å gå videre med prosjektet, sier Paasche.

LES OGSÅ: 10 000 gjenstander angrepet av muggsopp – vil koste museet millioner

Åpne verksted

Direktør Lefstad sier det har vært jobbet med prosjektet siden 2009. Museet og MiST har selv skaffet «noen millioner» i egenkapital.

Helleland mener bidraget fra staten bør gjøre det lettere å spørre om private gaver til prosjektet.

- Det vil igjen utløse mer penger fra staten gjennom gaveforsterkningsordningen, sier hun.

- Er det tilfeldig at denne nyheten kommer nå like før valget?

- Disse pengene ville ha kommet uansett, de ligger inne i forslaget til statsbudsjett, sier Helleland.

De besøkende på museet vil ha mulighet til å følge med på restaureringen av de gamle gjenstandene på museet. 

 

Utbyggingsprosjektet er en utvidelse av museumsvirksomheten i tilknytning til Løkken stasjon. Flere av bygningene, sporområdene og anleggene knyttet til Thamshavnsbanen der, er fredet. Med det nye bygget skal museet kunne tilby attraktive utstillinger innendørs og utendørs.

- Noe av det spesielle med prosjektet er at vi kommer til å ha det åpent fra publikumsområdet og inn til verkstedene. Slik kan de besøkende få innblikk i hvor krevende det er å restaurere gamle gjenstander, sier Paasche.

LES OGSÅ: Han var to timer fra å bli deportert til Auschwitz

LES OGSÅ: Bluesartisten fra USA oppdaget sine trønderske røtter ved en tilfeldighet

På forsiden nå