- Det er helt utrolig at det skjedde samtidig. Det er maksimal uflaks, sier Torunn Herje, direktør på museet.

Det var i slutten av fellesferien i fjor sommer at museet oppdaget skaden. Grunnvannet under museet hadde tatt nye veier, og noe av det hadde lekket inn i det innerste og nederste magasinet, der gulvet var dekket med 3-4 millimeter vann.

Det som virkelig gjorde situasjonen kritisk, var at to av avfukteranleggene samtidig hadde sluttet å virke – med det resultatet at muggsopp spredte seg på de til sammen 10 000 gjenstandene som er lagret i rommene.

Trøndelag Folkemuseum har til sammen 800 kvadratmeter med magasiner på Sverresborg.

- Vi har jobbet mye med disse magasinene de senere år, de har vært vår store stolthet. Nå har vi har en vanvittig stor jobb foran oss, sier Herje, og viser vei gjennom en labyrint av ganger under publikumsbygget og store deler av byavdelingen på museet.

foto
Det er bare tre år siden det gamle magasinet på Sverresborg ble totalrenovert. På grunn av muggangrepet må alle gjenstandene rengjøres og konserveres på nytt, forteller avdelingsleder Dino Makridis og direktør Torunn Herje. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Oppblomstring av møll

«Stengt på grunn av muggsopp», står på det på et skilt vi passerer. Herfra går vi på eget ansvar, advarer Dino Makridis, leder for avdelingen for bevaring og foto.

Vel inne i de rammede magasinene kan vi faktisk se muggsoppen opp under taket og på en av veggene. Vi kan også se den på flere av gjenstandene, spesielt på dem laget av skinn.

foto
I et av rommene i magasinene kan man se muggsoppen blomstre opp under taket og på veggene. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

- Dette rommet ble totalrenovert for tre år siden. Da renset vi alle gjenstandene og plasserte dem på rullebrett slik at det er enkelt å flytte dem. Nå må alt rengjøres og konserveres på nytt, sier Makridis.

foto
Gjenstander laget av skinn er ekstra utsatt for muggsoppangrep, og dem er det en god del av i samlingen, forteller Torunn Herje. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Museet har også lagret en god del tekstiler i samlingen, og med den økte fuktigheten fikk de et nytt problem: De fikk en oppblomstring av møll. Det ga igjen ekstraarbeid; tekstilene måtte fryses ned for å få fjernet insektene.

Renner ennå vann inn

Da museet oppdaget skaden, satte de inn flere akutt-tiltak, forklarer Herje. De hyrte inn et firma for å stoppe vannet og leide inn byggvifter for å tørke rommene.

Selv om arbeidet har pågått siden september, pipler vannet fortsatt inn i rommet der skaden oppsto.

- Vi har hatt et omfattende innsprøytingsarbeid, men vi har ennå ikke kontroll på vannet. Drenering for 40 år siden var noe annet enn det er i dag. Får vi det ikke helt tett, er det mulig vi må grave opp gulvet og drenere på nytt, men det vil bli svært dyrt. I ytterste konsekvens må vi rett og slett mure igjen hele rommet, sier Makridis.

Den største jobben blir uansett å rense alle museumsgjenstandene. For å gjøre det, må rommene tømmes helt og gjenstandene lagres på et nytt sted for rengjøring og konservering. Etterpå må de fraktes til en ren sone fri for mugg.

Prislapp: seks mill. kr

Museet har vært i kontakt med et firma som sier de kan få gjennomført jobben på ett år for 1,5 millioner kroner, sier Herje. Fra før har de brukt om lag 80 000 kroner på å stoppe vannet og 120 000 kroner på å tørke ut rommene.

Rengjøring av 10 000 gjenstander krever mer plass enn museet har tilgjengelig. Direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist) Suzette Paasche sier de ennå ikke har bestemt seg for om de skal ut på leiemarkedet, eller om det skal settes opp et provisorisk industribygg på Sverresborg. Det siste alternativet anslår hun vil koste mellom fire og fem millioner kroner.

foto
Magasinene inneholder omtrent 10 000 gjenstander. Målet er at de fleste skal føress tilbake til samme standard som før skaden oppsto. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

I tillegg kommer i hver fall ett nytt avfukteranlegg, materialer og en solid dose egeninnsats.

Til sammen kan det bety en utgift på om lag seks millioner kroner.

Store verdier

Det er ennå uavklart hvor stor del av utgiftene som dekkes av museets forsikringsselskap.

- Det er klin umulig å taksere museumsgjenstander. Ingenting av dette er erstattelig. Hvis et skap fra 1700-tallet blir ødelagt, lager vi ikke en kopi. Men det er ingen tvil om at dette representerer store kulturelle verdier, sier Makridis.

Noen av gjenstandene kan være så skadet at de ikke lar seg reparere.

- Vi kommer ikke til å restaurere alle gjenstandene. Det er også et kostnadsspørsmål. Men det er et mål at flest mulig av dem skal tilbake til den samme standarden som før skaden skjedde, sier Herje.

- Vil skadene på samlingen gå utover utstillingsvirksomheten fremover?

- Nei. Akkurat nå har vi en samisk utstilling basert på gjenstander fra samlingen som blir stående ut 2017. Vi er i stor grad et friluftsmuseum og vår hovedopplevelse er utendørs. Vårt hovedfokus nå er å fylle husene i byavdelingen med innhold og historier fra byen vår. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å vise fram samlingen, sier Herje.

- Mugg ikke synlig

Ringve Museum var gjennom en lignende prosess etter brannen i 2015, men i mindre omfang. Mange av gjenstandene i hovedbygningen var skadet av røyk, sot eller vann. Museet leide den gang arealer i Dora for å få renset og konservert gjenstandene.

- Det er et tidkrevende arbeid som må gjøre skikkelig. Sverresborg og Mist har dyktige konservatorer som er godt rustet til å ta seg av dette, sier Ringve-direktør Ivar Roger Hansen.

Suzette Paasche sier Mist og Sverresborg nå jobber med å finne et rent lokale, en mellomstasjon til gjenstandene.

foto
Mist-direktør Suzette Paasche. Foto: Vegard Eggen

- Vi orienterte styret onsdag om våre langsiktige planer for et felles magasin for Mist. I dette tilfellet må vi gjøre noe raskt. Enten gå ut på leiemarkedet, eller investere i et lagerbygg på Sverresborg. Begge alternativene er dyre. Forsikringen vil dekke noe av rengjøringskostnaden, sier hun.

- Adresseavisen ble kjent med saken gjennom Mists postjournal. Hvorfor har dere ikke gått ut offentlig med dette tidligere?

- Det tok litt tid før vi skjønte hvor omfattende skaden er. Mugg er ikke nødvendigvis synlig. Vi har hele veien hatt tett dialog med Mists styre, så dette er godt kjent hos oss, uten at vi har gått ut med noen pressemelding. Det er uansett klart at det vil bli en kostbar affære, sier Paasche.