Lokale krefter på Røros har i flere år drømt om et nasjonalt hus for forfatteren Johan Falkberget. I 2012 startet arbeidsgruppa for Falkbergets Hus en underskriftsaksjon, som fikk bred støtte av nær 8000 sentrale politikere, kunstnere, stortingsrepresentanter og samfunnsengasjerte mennesker over hele landet.

Nå er det utarbeidet en rapport til et forprosjekt for museet som er finansiert av det lokale næringslivet på Røros, samt flere kommuner.

Romanfigurer

Tor Singsaas, biskop i Nidaros, har engasjert seg i planene om å få reist huset, og inviterer fredag kveld publikum til Nidarosdomen, skriver aksjonsgruppa for Falkbergets Hus i en pressemelding.

Da vil de to kjente romanskikkelsene An-Magritt (Unni Ryen) og Johannes (Jo Bjørner Haugom) fra Falkbergets firebindsverk «Nattens brød» innta Nidarosdomen. Tekstene har tidligere vært satt opp skjærtorsdag i Bergstadens Ziir på Røros. Domkantor Magne H. Draagen vil knytte lesningene fra de ulike delene av fortellingen sammen med orgelmeditasjoner.

Åpner Erkebispegården

Hvis planene skal bli realisert, trengs det mer penger. Biskop Singsaas inviterer derfor politikere og næringslivsfolk til Erkebispegården etter høytidsstunden i kirken.

foto
Ønsker Falkberget-senter: Biskop i Nidaros Tor Singsaas engasjerer seg for å få realisert planene om et Johan Falkberget-senter på Røros. Foto: Stian Kristoffer Sande
foto
Skildret gruvesamfunnet: Johan Falkberget kom fra Rugldalen ved Røros, og var forfatter, journalist, gårdbruker og politiker (Ap). Han begynte sin yrkeskarriere som gruvearbeider, og mange av Falkbergets romaner skildrer arbeidere og arbeidsvilkår i gruvesamfunnet på Røros. Foto: Sverre A. Børretzen
foto
Tomta klar: Adresseavisen skrev i fjor om at initiativtakerne til et Falkberget-senter på Røros har tomta klar. - Her, rett ved Rørosmuseet på Malmplassen, må Falkberget-senteret bygges, mener Jon Høsøien (t.v.) og Eiliv Grue som startet en underskriftskampanje for å få realisert drømmen. Foto: Mari Vold