- Vi er veldig glade for at vi får fast plass på budsjettet og en økning på nesten 70 prosent. Det gir oss større forutsigbarhet, sier Silje Engeness, direktør for filmfestivalen Kosmorama.

I forslaget til endringer i Sør-Trøndelag fylkeskommunes budsjett for 2017, økes kulturbudsjettet med 1,5 millioner. Dette kommer i tillegg til fylkesrådmannens allerede innbakte økning på 3,3 millioner kroner, og gir til sammen en vekst på fem prosent.

Leder for kulturkomiteen i fylkeskommunen Per Olav Hopsø (Ap) sier satsingen er en fortsettelse av fylkeskommunens kulturløfte fra 2016.

Ønsker lokalt kulturløft

- Vi har en regjering som kutter i støtten til kulturen. Ved å legge overføringene langt under pris- og lønnsvekst må Trøndelag Teater, Trondheim symfoniorkester og andre aktører kutte i produksjonen, noe som gir et dårligere kulturelt tilbud. I tillegg har de bevisst gjort kulturens andel av statsbudsjettet mindre for hvert budsjett. Nå er man tilbake 0,85 prosent av statsbudsjettet. I 2013 var nivået på én prosent, sier Hopsø.

- Vi ønsker et lokalt kulturløft og med dette budsjettet fortsetter vi å bygge opp kulturaktivitet i hele regionen, legger han til.

«Trondheim i 100 år» er arbeidstittelen på dokumentarfilmen som vil ha premiere under Kosmorama i 2018.

Kosmorama fikk i 2016, 300 000 kroner over fylkeskommunens tilskuddsordning. I år hadde festivalen søkt om å komme over i en ny treårig prosjektstøtteordning, i tillegg til noe økt støtte. At festivalen flyttes over til driftsbudsjettet gir festivalen enda bedre rammer og er en veldig fin anerkjennelse, synes Engeness.

Mer regional film

- Det er en anerkjennelse av hele filmsatsingen i regionen, og viktigheten av å ha en internasjonal filmfestival i Trøndelag. Kosmorama gikk av stabelen første gang i 2005, og siden den gang har det vært en fantastisk utvikling i filmmiljøet, sier Engeness.

Forutsigbarheten den faste støtten medfører, gjør at Kosmorama kan fortsette å utvikle seg og vokse, mener hun.

- Kosmorama er både en lokal, regional, nasjonal og en internasjonal festival. De siste årene har vi hatt en fin publikumsutvikling. Det at vi stadig har mer regional film med på programmet tror jeg er en sterkt medvirkende årsak, sier hun.

Styrker filmmiljøet

Per Olav Hopsø sier Kosmorama er en viktig del av virkemiddelapparatet innen filmsatsingen i regionen.

- At vi øker tilskuddet og gir festivalen fast plass på budsjettet er et tydelig signal om at vi tar filmsatsingen på alvor og ønsker å backe den. I løpet av de ti siste årene har festivalen, sammen med Filminvest og Midtnorsk filmsenter, bidratt til å styrke midtnorsk film og filmbransje. Dette viser at satsingen har vært vellykket, og nå tar vi et steg til, sier han.

Forslaget til endringer i kulturbudsjettet er signert partiene Ap, Sp, SV, KrF og MDG. Budsjettet skal opp til behandling neste onsdag.

ANMELDT: «Høstens viktigste og beste Netflix-produksjon er verken tv-serie eller drama»

foto
- Vi tar filmsatsingen på alvor og ønsker å backe den, sier fylkespolitiker Per Olav Hopsø (Ap). Foto: Roy Tommy Bråten