Tirsdag ble det kjent at Familien lukker dørene etter ti år som et sentralt utested og konsertscene i Dronningens gate. Selskapet som driver Familien, Svolt AS, har selv vurdert at det ikke er grunnlag for videre drift og har derfor begjært oppbud.

2,4 mill. i gjeld

Advokat Terje Tapper i advokatfirmaet Tapper & Co DA er oppnevnt som bostyrer. Han opplyser at Familien har en samlet gjeld på 2,4 millioner kroner. Tapper vet ikke hvor mange kreditorer og leverandører som ikke har fått betalt, men han antar at Meldal sparebank er største kreditor.

- Det er ikke verdier utover varelager og driftsløsøre, og det er pantsatt av banken. Slik det ser ut foreløpig er det lite sannsynlig at boet vil gi utbetalinger til leverandørene, sier Tapper.

LES OGSÅ (PLUSS): Familiens overhode

Selskapet Svolt hadde et lite overskudd i 2014 etter flere år i minus. Da hadde selskapet inntekter på i overkant 8 mill. For 2015 foreligger det ikke noe regnskap. Fungerende daglig leder, Anders Langfjæran, oppgir omsetningssvikt som årsak for Familiens sviktende økonomi.

- Det er omsetningssvikt som har gjort det slik, det er ingen andre økonomiske faktorer. Jeg tok over ved nyttår, og da var situasjonen ganske stygg. Målet mitt var å kutte utgifter og øke omsetningen, men det klarte vi ikke, sier Langfjæran.

Skylder lønn og feriepenger

Konkursen betyr at 15 ansatte mister jobben, de fleste av dem på lave stillingsandeler. Tapper opplyser at ansatte har utestående lønn og feriepenger.

- Lønn vil ikke bli utbetalt fra selskapet, det må søkes om utbetaling fra statens lønnsgaranti, sier Tapper.

Lønnsgarantiordningens formål er å sikre at arbeidstakerne får dekket sine lønnskrav om arbeidsgiveren går konkurs.