Formannskapet slutter seg til anbefalingene om å slå sammen Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum til ett nytt og stort museum for kunst og design. Forslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt under formannskapets møte tirsdag.

Tomta bak Kunstmuseet

Varaordfører og formannskapsmedlem Hilde Opoku (Miljøpartiet de grønne) er styreleder i Trondheim Kunstmuseum (TKM), og meldte seg derfor inhabil i den politiske behandlingen. Men som styreleder gleder hun seg over at det skal tas et skikkelig grep på vegne av bygningsmassene som er i dårlig forfatning. Styrelederen tar til orde for å bygge nytt rundt dagens kunstmuseum i Bispegata, på tomta bak slik det har vært diskutert i flere år.

- Området rundt Nidarosdomen og Waisenhuset er et viktig kunsthistorisk område, og en lokalisering her kan også tiltrekke seg et internasjonalt publikum som følge av turisme.

- I forbindelse med en samlokalisering er det dessuten viktig at særinteressene til de to museene ivaretas. Begge fagområder må være tydelig representert, understreker Opoku.

- Kritisk

Det er en fersk mulighetsstudie, utarbeidet av representanter fra de to museene, Museene i Sør-Trøndelag (Mist) og Trondheim kommune, som ligger til grunn for vedtaket. Studien anbefaler at det bygges et nytt, felles museumsbygg med én felles stab i Trondheim. I dag er begge byggene i en så dårlig forfatning at bevaringsforholdene for kunstskattene beskrives som kritisk når det kommer til klima og sikkerhet.

Museene har dessuten bygningsmessige begrensninger som gjør det vanskelig å vise en del monumentale verker, noe som forringer ambisjonene om å nå et større og bredere publikum enn museene gjør i dag.

Tekniske behov

- Vi trenger et bygg som er tilpasset morgendagens tekniske behov innen det visuelle kunstfeltet, sier Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.

Adsen er svært positiv til at det er politisk vilje til å bygge nytt.

- Men nå starter den store jobben med å se nærmere på hva en slik sammenslåing innebærer, og vi skal involvere museenes ansatte, kunstmiljøet og publikum i forprosjektet.

Svært positiv: Åshild Adsen er direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Foto: Jens Søraa