Ifølge kilder NRK har snakket med, foreslår regjeringen å avvikle knutepunktordningen når statsbudsjettet for 2016 legges frem 7. oktober.

Bortsett fra Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge overføres alle knutepunktfestivalene til behandling i Kulturrådet sammen med de øvrige festivalene.

- Jeg synes det er urimelig og ubegripelig, og lurer veldig på hva slags begrunnelse som ligger bak dette, sier Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene.

Han synes det er spesielt bekymringsfullt at festivalen blir vurdert til å ha en annen status enn festspillene i Bergen og Nord-Norge. En behandling i Kulturrådet er langt mer utrygg for festivalen, mener han.

Viktig oppdrag i overgangstid

- Vi har et samfunnsoppdrag som skiller seg klart fra de andre festivalene. Vi skal levere kunst og kultur av høy kvalitet, for å reflektere i skjæringspunktet mellom tro og samfunn. Og det i en overgangstid der statskirken avvikles, folkekirken utvikles og der Norge er blitt et flerreligiøst samfunn, sier Myhr.

Han påpeker at religion har fått større betydning også for det som skjer på det globale plan.

- Og nettopp i en slik overgangstid er det viktig at det finnes noen med et oppdrag som vårt. Vi står i en tusenårig tradisjon med utgangspunkt i Nidaros som et nasjonalt kirkelig kraftsentrum.

Tidenes Olavsfest

Årets festival ble arrangert fra 28. juli til 2. august og var den 53. i rekken. Adresseavisens kommentator beskrev festivalen som «tidenes Olavsfest».

- Vi hadde billettkjøpere fra 15 ulike land. Det folk kom fra Australia for å få med seg verdensbegivenheten «Veil of the temple». Alt det vi fikk til hadde ikke vært mulig uten de statlige overføringene. I en tid der vi aldri har stått sterkere og aldri har vært mer fokusert på vårt kjerneområde, kommer dette. Det forstår vi ikke, sier Myhr.

- Hvilke følger vil dette ha for Olavsfestdagene?

- Det er vanskelig å si noe om konsekvenser, siden jeg ikke kjenner detaljene i forslaget. Men jeg synes det er veldig rart at vi ikke ses på som like viktig som festspillene i nord og i vest, men som en vanlig musikkfestival som skal vurderes sammen med de andre. Trondheim by trenger Olavsfestdaghene, Norge trenger Olavsfestdagene.

- Hører hjemme på statsbudsjettet

- Knutepunktordningen kan bli avviklet, sa kulturminister Thorhild Widvey til Adresseavisen i forbindelse med et innspillsmøte i februar.

- Jeg hadde forventet at ordningen ble fjernet, at vi fikk en annen ordning med et nytt navn. Spørsmålet er hvilke av festivalene på knutepunktlista er verdige til å bli igjen på statsbudsjettet. Med vårt oppdrag er det åpenbart at vi burde ha vært der. Det blir interessant å se begrunnelsen for at de vurderer det annerledes.

Fremover kommer Myhr til å jobbe intenst med å få reversert forslaget.

- Jeg håper og tror at dette ikke blir det endelig resultatet når forslaget skal til behandling. Det er ingen andre festivaler som Olavsfestdagene. Dette er byens festival, basert på en tusenårig historie. Derfor hører vi hjemme i statsbudsjettet.