- Etter mitt syn er dette et tvilsomt prosjekt, en markering fra tidligere kulturminister Thorhild Widvey med et sterkt fingeravtrykk fra Olympiatoppen, noe som favoriserer kunstuttrykk med «målbare prestasjoner», sier Erling Aksdal.

Lederen for Jazzlinja ved NTNU i Trondheim er ikke nådig mot ordningen som ble initiert av Thorhild Widvey (H) tidlig i 2015.

- Staten bruker allerede hundretalls millioner på kunstnerutdanning, som er talentutvikling på høyeste nivå. Underteksten her er at vi ikke gjør jobben godt nok. Hva med å styrke oss? Det som er bra med dette tiltaket, er at det er et på å få til et samarbeid med private og offentlige midler, sier Aksdal, som beskriver ordningen som naiv og lite gjennomtenkt.

- Samtidig må vi huske på at det er stor konkurranse om begrensede sponsormidler til kunst og kultur, og at staten gjennom Talent Norge bidrar til å innrette disse midlene, sier han.

Talent Norge-ordningen ble startet for å øke kvaliteten i kunstfeltet og for å få flere norske kunstnere i verdenseliten. Nå, et drøyt år senere, har 11 prosjekter fått penger – de fleste knyttet til klassiske kulturuttrykk.

KOMMENTAR: Kampen mot kulturen (Pluss)

26,9 millioner kroner fra Talent Norge har utløst mer enn 51 millioner private kroner, til sammen mer enn 78 millioner kroner. I Trøndelag er det kun det Midtnorsk filmsenters prosjekt «FilmLab Norge» som så langt har fått støtte.

Krevende med private midler

Daglig leder for Midtnorsk Jazzsenter Bjørn Willadsen synes det er vanskelig å se hvem målgruppen er.

- Jeg har ikke noe imot ordningen, men fra mitt ståsted har jeg ikke klart å finne det riktige prosjektet. Talentutvikling foregår på så mange måter, og midlene stiller også krav om private penger. Det er en utfordring, sier Willadsen.

- Er det vanskeligere å skaffe private midler til kultur i Trondheim enn i Bergen og Oslo?

- Det er forskjell på regionene, og det er eventuelt noe man må jobbe med. Jeg vet det sitter noen glade givere i Bergen. Jeg synes hele ordningen fremstår som veldig spisset. Jeg har vært i kontakt med Talent Norge, og de er åpne for innspill, sier Willadsen, som ikke utelukker at Midtnorsk Jazzsenter kommer til å søke på sikt.

Daglig leder for UKM Norge, Torstein Siegel, mener UKM er i underskogen i forhold til det som er primærsatsinga til ordningen.

- Hele modellen bygger opp under talent som skal måles, kvantifiseres og lanseres internasjonalt, gjerne knyttet til konkurranser. Der er ikke vi. Artister som opptrer på UKM er ikke klar for internasjonal lansering. Men det er de kanskje i neste fase, når de opptrer på Bylarm. Vi mener vårt nivå av talentutvikling er like viktig, men ikke like enkelt å løfte frem, sier Siegel.

- For det er andre må man inn i en form for privat partnerskap som er vanskelig å få til, sier han.

Utenfor målgruppa

Rektor for kulturskolen i Trondheim, Vidar Hjemås, kan ikke se at kulturskolen heller er i målgruppa for satsingen. Men han vurderer et felles fremstøt sammen med Trondheimsolistene.

- Jeg tror det er viktig at Trondheims-miljøet står samlet. Vi har vært i drøftinger med Trondheimsolistene for å se om vi kan få til et felles prosjekt. Utdanningsløpet fra «Minifiolinist til Trondheimssolist» kan være et aktuelt prosjekt, sier Hjemås, som har inntrykk av det er vanskelig å skaffe lokale sponsormidler til kulturfeltet i Trondheim sammenlignet med andre storbyer.

Steinar Larsen, daglig leder i Trondheimsolistene, mener det er gjort en ekstremt god jobb på talentutvikling i Trondheim siden kulturskolen ble startet. Han har vært i kontakt både med Talent Norge og med mulige samarbeidspartnere med tanke på å søke om midler.

- Å drive talentutvikling ligger i ryggmargen på orkesteret. Rekruttene våre, Juniorsolistene, rekrutteres fra Ålesund i sør til Mosjøen i nord. Det er mulig vi finner et prosjekt for dem å søke på, sier Larsen.

Han registrerer at det er en god del nyetablerte aktører som har fått støtte.

- Jeg tenker at de er der vi var for 30 år siden. Barratt Due-miljøet har også fått midler til å gjennomføre prosjekt. Vi skal blant annet gjøre et prosjekt sammen som involverer begge våre juniororkestre, sier han.

- Hvorfor har dere ikke søkt om støtte?

- Vi må jobbe langsomt for å ha kapasitet til å følge opp en søknad, og vi må tenke langsiktig. Nå er vi midt i prosessen med å finne ny kunstnerisk leder. Vi kan ikke stresse gjennom noe.

Larsen sier det ikke er kultur for at privatpersoner eller næringslivet sponser kulturlivet i Trondheim.

- Der har de en helt annen tradisjon i Bergen og Oslo. Vi har også noen stiftelser og institusjoner som går ganske bredt ut i hele regionen. De har tatt det ansvaret en del av de private ikke gjør, sier Larsen.

- Send flere søknader

Daglig leder for Talent Norge Maria Mediaas Jørstad sier organisasjonen ønsker å støtte talenter i så mange sjangre som mulig.

- Målgruppen er rett før og rett etter endt høyere utdanning eller tilsvarende. Vi har støttet prosjekter over tre år, noe som utløser 1200 «talentplasser» totalt, sier Jørstad.

- Vi er stolte av våre resultater og ser at vi kan fylle en viktig funksjon i kulturlivet, legger hun til.

Jørstad sier de forsøker å være i dialog med hele feltet landet over, og at hun gjerne mottar flere søknader fra Trøndelag.

- Talent Norge gir ingen støtte uten privat medfinansiering. Vi fortsetter å jobbe med å finne gode prosjekter innenfor hele kulturfeltet. Per dags dato har vi ikke flere lanseringsklare prosjekter fra Trøndelag, men vi er i dialog med flere søkere fra Midt-Norge.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen skriver følgende til Adresseavisen i en epost:

«Regjeringen ønsker å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av forskjellige kulturuttrykk over hele landet. Formålet til Talent Norge er å stimulere til talentutvikling med et offentlig-privat samarbeid. Prinsippet om armlengdes avstand er viktig, det er ikke vi politikere som sitter nærmest til å gjøre kunstneriske vurderinger om hvilke prosjekter som bør motta støtte. Vi har tillit til ekspertene på sitt fagfelt og vil derfor ikke mene noe om konkrete tildelinger».

- Når det først er etablert en slik ordning er det riktig å gjøre det på den måten, men jeg setter spørsmålstegn ved at ordningen i det hele tatt ble igangsatt, sier Erling Aksdal i en kommentar til Fredriksens svar.