NRK P1 har daglig 1,2 millioner lyttere. Streiken i NRK er historie, markedet har justert seg og nå skal P1 rigges og rustes opp for helg.

- Ønsket vårt er at helga på P1 skal bli mer direkte, og ha en fleksibilitet som gjør oss i stand til å snu oss rundt og fortelle om store eller viktige hendelser når de skjer. Det nye sendeskjemaet gjør oss rustet til nettopp det, sier kanalsjef i NRK P1, Bjørn Tore Grøtte.

Mer direktesendt radio

Dette betyr et lettere tilbud sent fredag ettermiddag og kveld, og større aktualitet lørdag på dagtid.

- Vi har gjort store lytterundersøkelser, og mener at det nye helgetilbudet er mer tilpasset folks behov, sier Grøtte.

Dette er det nye sendeskjemaet, og slik kommenterer han dem:

Bergen vekker Norge

Hver lørdag og søndag skal det lages en morgensending som sendes direkte fra Bergen.

- Vi skal fortsatt gi lytterte våre det gode naturstoffet de er vant til å få, men i tillegg ønsker vi å gi familiene aktuelle tips til tur- og friluftsliv.

Eksterne leverandører

Lørdag ettermiddag skal det sendes et magasinprogram.

- Dette lages eksternt, dette er også direkte og skal ta hele landet på pulsen.

Ukeslutt utvides

Ukeslutt går fra en til to timer.

- Vi vil gi bedre plass til den gode reportasjen og aktualitetsstoffet, som vi vet mange ønsker. Utvidelsen vil styrke nyhetsfordypningen i helgen på P1.

Nitimen hver dag

- Nitimen er kanskje den mest kjente merkevaren NRK har, og nå utvider vi fra seks til sju dager i uka.

Rune tar fredagspulsen

- Fredag er lytterne i helgemodus, og den følelsen vil vi ta på alvor. Derfor starter vi et direktesendt fredagsprogram fra 17-19. Programmet er under utvikling, med Rune Nilson som programleder. Han går altså ut av tv-programmet han jobber i nå.

- Jeg har deltatt på utviklingsmøte med Rune og gjengen, og blir det som jeg håper og tror, kan vi glede oss.

Livssyn direkte fra Tyholt

- Dette er et helt nytt livssynsprogram, som skal sendes direkte fra Tyholt hver søndag ettermiddag. Programmet tar opp de store, viktige tingene i livet, ispedd musikk og mulighet for lytterkontakt. Jeg vet at de som planlegger programmet gleder seg veldig.

Utvidet Norsk på norsk

- Dette er spennende. Programmet skal viderutvikles og utvides, sånn at vi får spilt enda mer norsk musikk.

Brønsj bytter navn

- Brønsj lages i den samme programgruppa, og nå går vi for navneendring til Norgesglasset - som også er blant de store merkevarene våre. Norgesglasset søndag er under utvikling.

Ut av samsending

- NRKs radiostrategi sier at vi i så stor grad som mulig skal rendyrke kanalene og unngå samsending. Derfor blir program som På Dansefot og Alle Tiders Blinkskudd kun å høre på NRK P1+ i høst.

- Alle har vært med

Endringer og nyvinninger kommer sjelden uten støy, fra ansatte eller verden utenfor. Å rokke ved folks lyttervaner er en risikabel øvelse, men kanalsjefen har tro på endringene.

- Det som er gøy med denne prosessen, er at den har vart lenge. Folk fra alle redaksjoner med aksjer i helga, har vært med og tenkt stort og høyt. De har vært representert, og så har jeg, redaktører og programsjefene i de ulike miljøene tatt avgjørelsene. Så vil det alltid være noen som ønsker seg noe annerledes, som til og med mener at vi ikke har endret nok, men sånn vil det alltid være. Jeg er trygg på at prosessen har vært god, og mener vi har kommet fram til gode løsninger, sier Grøtte.

- Når sendeskjemaet endres, kan noen få nye arbeidsoppgaver. Mitt inntrykk er at mange synes det er gøy, men det er opp til hvert enkelt programmiljø å bemanne sine flater. Noen synes det er gøy å prøve ut nye folk, og så kan det hende at andre får nye arbeidsoppgaver.

Endringer fra høsten

Onsdag i neste uke skal kanalsjefen presentere det nye sendeskjemaet for Kringkastingsrådet i Bergen.

- Jeg skal fortelle om de store linjene og bakgrunnen for prosjektet. Vi skal være en god, bred allmenkringkaster for aldersgruppen 40-54, og det tror jeg vi får til med dette skjemaet. Jeg er stolt over dette, og gleder meg til presentasjonen.

De første endringene i kanalen kommer til høsten.

- Alt kommer ikke samtidg, noe tar lenger tid å utvikle og det må folk få tid til. Det viktigste nå er et vitalt og framoverlent sendeskjema  på P1, som får utvikle seg og sette seg. NRK  har 13 radiokanaler, som må spisses inn mot målgruppene og hvor vi rendyrker kanalene våre, sier Bjørn Tore Grøtte.