- Dette er dagen for å oppdage Nyhavna. Det er en ukjent bydel for mange og vi håper langt flere kan få oppleve noe av det som foregår her, sier de tre initiativtagerne bak arrangementet «Hendelser på Nyhavna», Nadja Sahbegovic, Monica Rokne og Johanna Gullberg.

- Mange har en idé om Nyhavna, at det er tomt, grått og at det ikke skjer så mye, men når folk kommer hit skjønner man at det skjer utrolig mye her. Når vi åpner opp slik vi gjør i dag, blir dette tydelig. Og kanskje kan dette få innflytelse på byplanleggingen videre, at man blir mer forsiktig og tar vare på det som finnes her fra før, sier Gullberg som er ansvarlig for masterkurset «Making is thinking» ved NTNU.

Både kultur, næring og boliger

Rokne jobber i den frie teatergruppen Cirka Teater som har hatt tilhold i fyringsbunkeren på Nyhavna i 30 år. Hun håper all den kulturaktiviteten som finnes på Nyhavna vil legge føringer for hvilken retning utviklingen tar i denne delen av byen.

- Vi skjønner at markedsverdien i området her er stor, men både det arkitektoniske og kulturvirksomheten vi har her kan bidra med andre verdier enn markedsverdi. Dersom vi er bevisste på dette kan Trondheim få en enda rikere bydel, sier Rokne.

Nadja Sahbegovic er leder for byutviklingsprosjektet «En blå tråd» i Trondheim kommune. De tar utgangspunkt i det som allerede finnes av ressurser i et område og gjør små tiltak for å revitalisere byen eller bydeler.

Vil ha bydel med liv

- Nyhavna er en bydel som vil tåle mangfold. Vi snakker ofte om enten boliger eller næring, men området er så stort at det vil gå helt fint med begge deler. Skrekkeksemplene er der man får nærmest «døde bydeler» og ikke utnyttet de mulighetene man hadde, sier Sahbegovic.

Det er en fleksibel kommunedelplan som nå ligger til grunn for utviklingen av det 350 mål store området som kalles Nyhavna, ifølge de tre som håper identitet og kvalitet vil bli diskutert før noe settes i gang.

- Jeg tenker at mye kan besluttes politisk i form av lover og regler, at man låser en del av boligene til en lavere pris. Det handler mye om å ta styring her, ellers vil det bli fritt fram for folk med mye penger, sier Gullberg.

- Vi har disse krigsminnene som det er vanskelig å gjøre om til bolig og næring, og der ligger det et potensial for fortsatt kulturproduksjon, sier Sahbegovic.

Spente på utviklingen

Mange hadde tatt turen i det fine været for å få med seg noe av det som foregikk på Nyhavna i dag.

- Jeg har tatt med barna som koser seg og skal se på klovner. Og jeg er nysgjerrig på hva som er her på Nyhavna og ikke minst hva det kommer til å bli. Når vi går rundt her nå er det et område som er preget av industri, men at det kan utvikles til å bli en helt ny bydel i Trondheim er spennende, sier Lars Aalberg som hadde med seg Jonas (2), Silje (4) og Håkon (6).

- Jeg er nysgjerrig på hva som skal skje her og jeg har aldri vært her før. Det er et utrolig fint område, og jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje her, sier Christina Hestad som tok med seg sønnen Sverre på tre år.

- Det skjer mye spennende i byen vår og jeg er veldig nysgjerrig på området. Det er artig å få se mer av Nyhavna, og jeg håper at det blir en bydel med variasjon og ikke bare et boligområde for de rike. Det blir veldig kjedelig hvis det blir som på Nedre Elvehavn, vi må få mer mangfold enn det, sier Margrethe Aune.

Vrenger innsida ut

Berit Haltvik With er kostymedesigner og har hatt tilhold på Nyhavna siden 2009. Hun jobber mye sammen med frie grupper som Cirka Teater og Teaterhuset Avant Garden og kan ikke tenke seg et bedre sted å jobbe enn på Nyhavna, med nærhet til det meste. Sammen med ektemannen, fotografen Theodor Haltvik With, står hun bak en stor fotoutstilling med bilder av 40 kunst- og kulturaktører, og andre som har sitt virke i denne bydelen.

- Vi møter ofte folk som sier at vi setter så innestengt på Nyhavna, at ingen ser hva vi holder på med. Og det har blitt en fanesak for meg, å synliggjøre hvem vi er, sier With om fotoutstillingen «Humans of Nyhavna» som er basert på et tilsvarende prosjekt «Humans of New York». Hun håper utviklingen på Nyhavna vil skje ved at det legges til nye elementer og at ingenting fjernes.

- Det må gjerne komme boliger hit, men ikke på bekostning av at kulturaktører og industri må ut, da tror jeg Trondheim mister mye. Det lages ufattelig mye her, sier With.

Kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim, Ola By Rise, er opptatt av å få en grundig kartlegging av området for å få full oversikt over hva som foregår i denne bydelen.

Målet er mangfold

- Jeg har sans for at folk kaster opp ideer og er visjonære, men det viktigste er å tenke helhetlig. Men det er ikke fullt så enkelt at det bare er å bygge 50 000 boliger her og at det skal være for hvermannsen. Det er et valg som kan få store konsekvenser. Det er viktig å se på all aktivitet før man tar store avgjørelser. Målet er mangfold, så får man se etter hvert hvordan dette mangfoldet skapes.

foto
Johanna Gullberg, Nadja Sahbegovic og Monica Rokne er initiativtakerene bak arrangementet «Hendelser på Nyhavna». - Vi håper Nyhavna blir en bydel med et stort mangfold, og gir plass til både det som er der fra før i tillegg til en rekke nye elementer. Foto: Finn Walther
foto
- Det er et utrolig fint område, og jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje her, sier Christina Hestad som tok med seg sønnen Sverre på tre år til «Hendelser på Nyhavna» i dag. Foto: Annemona Grann
foto
Nadja Sahbegovic, Monica Rokne og Johanna Gullberg er initiativtakerene bak arrangementet «Hendelser på Nyhavna» med 55 kulturaktiviteter som skal synliggjøre aktiviteten på Nyhavna. Foto: Finn Walther
foto
Mange hadde tatt turen til Nyhavna i dag og arrangmentet «Hendelser på Nyhavna», der blant andre Cirka Teater bidro med sceneopplevelser. Foto: Annemona Grann
foto
Kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim, Ola By Rise, er opptatt av å bevare mangfoldet på Nyhavna. Foto: Annemona Grann