Dorit Scharffser, tidligere leder for Trondheim kunstforening, og Janne Kolberg, tidligere styreleder for Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, ser for seg et Louisiana i Trondheim. De har fulgt debatten om bygging av storhall på Nidarø og fikk museumsideen da det ble kjent at formannskapet går inn for at det bygges et nytt museum for kunst og design.

Museum og park

- Dropp storhall på Nidarø, dette er stjernetomta i byen for å lage et kunst- og designmuseum. Her har du gangareal med en naturpark rundt det store bygget. Vi ser for oss kafeer og utstillingsareal i stor mengde, sier Scharffser, og peker på parkområdet ned mot Nideleven rundt Nidarøhallen.

- Hele Dragvoll skal ned til midtbyen, og museet er tenkt der, men jeg skjønner ikke hvor det skal bli plass. Det er heller ikke noen store parker i Trondheim som kan bygges ut til et slikt formål, sier Kolberg.

Begge ser for seg at det nye museet for kunst og design bør bli en destinasjon, en park med et museum, både for turister og byens innbyggere.

Etterlyser særpreg og signalbygg

- Vi reiser mye rundt og ser museer i andre byer i Europa og ellers i verden. Det finnes masse eksempler på at kunst og kultur bidrar til å gi særpreg til en hel by ved å bevare friområder rundt en arkitektonisk perle av et bygg, sier Scharffser.

- Med unntak av Nidarosdomen har vi ingen signalbygg i Trondheim vi kan være stolte av. Den spanske byen Bilbao har jo fått en voldsom oppblomstring med Guggenheim-museet, tilføyer Kolberg.

LES OGSÅ: Debatten går, Ap-makt består

Må utrede nåværende beliggenhet

- Alle muligheter må diskuteres, men først skal vi utrede muligheten for om vi kan være der vi er, sier Johan Börjesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum og sikter til ideen om å bygge ut Kunstmuseet på nåværende tomt. Nærheten til Nidarosdomen er av stor betydning, ifølge Börjesson.

- Vi får mye god tilbakemelding på beliggenheten vi har i dag, men det kan jo vise seg å bli økonomisk uforsvarlig. Jeg synes på sett og vis at det er en bedre idé med et kunst- og designmuseum på Øya enn at det skal bli en stor sportshall der med all trafikktilstrømning det vil føre til, sier Börjesson og understreker at han ikke kjenner detaljene i planene om storhall på Øya.

Åshild Adsen, direktør for Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, tror det er for tidlig å snakke om Nidarø som et alternativ til et nytt kunst- og design museum.

LES OGSÅ: Grønn strek kan virke mot sin hensikt

Byutviklingsprosjekt

- Det er snakk om en stor økonomisk satsing som krever statlige tilskudd og som må sees i sammenheng med videre byutvikling. Vi trenger en større debatt rundt tomtemuligheter for bygget, og det første vi skal gjøre er å utrede mulighetene rundt Kunstmuseet. Men vi ønsker alle ideer velkommen, sier Adsen. Hun håper det vil bli en stor offentlig debatt, og et stort engasjement, om beliggenheten til det nye museet.

- En samlokalisering av kunst og design i ett museum er en naturlig utvikling. Og vi snakker om milliarden i investeringer. Da trenger vi støtte fra nasjonalt hold og et samlet Trondheim bak oss, sier Adsen.

Trenger debatt og engasjement

Suzette Paasche, direktør for museene i Sør-Trøndelag (Mist), synes det er morsomt at folk engasjerer seg, men tror det er for tidlig å peke ut en konkret tomt nå.

- Vi trenger mer tid i det politiske landskapet og i allmennheten for øvrig, og det er bra at mange deltar i debatten. Men det må ikke bli en debatt som bare handler om plassering. Først og fremst handler det om å fylle museet med et spennende innhold, sier Paasche.

Boliger fremfor museum

Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) skriver i en kommentar til forslaget at han realistisk sett ikke tror alternativet til en storhall er et kunstmuseum, men boliger.

- Alternativet til storhall kan være 750 boliger i blokkbebyggelse. Det er i hvert fall boliger flere av partiene som har tatt til orde mot hallen går inn for, sier Jasinski.

For kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) er forslaget om kunstmuseum på Nidarø et spennende initiativ.

- Dette viser at folk har et stort engasjement for Niadrø og illustrerer sterkt verdien av hele Nidarøområdet. Å bygge ned Nidarø med boliger er uansett ikke et alternativ for oss, sier Skjøtskift.

Ønsker seg et Louisiana i Trondheim: Dorit Scharffser og Janne Kolberg foreslår kunstmuseum på Nidarø fremfor idrettshall og konsertsal. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen
Janne Kolberg og Dorit Scharffser ønsker seg et Louisiana i Trondheim på Nidarø. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen
Direktøren ved Trondheim Kunstmuseum Johan Börjesson er opptatt av de i første rekke må utrede mulighetene for å utvikle tomtearealet rundt Kunstmuseet der det ligger i dag. Foto: Ole Martin Wold, OLE MARTIN WOLD
Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ønsker alle idèer velkommen og vil gjerne ha en større debatt rundt tomtemuligheter for bygget. Foto: Jens Søraa
Suzette Paasche, direktør for museene i Sør-Trøndelag, tror det er for tidlig å peke ut en tomt for det nye museet, men er glad for at folk engasjerer seg. Foto: Terje Svaan
Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) tror alternativet til storhall kan være 750 boliger i blokkbebyggelse fremfor et kunstmuseum. Foto: Morten Antonsen
Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) synes forslaget om kunstmuseum på Nidarø er et spennende initiativ. Foto: Morten Antonsen