foto
Takk for innsatsen: Geirmund Lykke ble takket av i generalforsamling i Trondheim Kino på onsdag. Ordfører Rita Ottervik overrakte blomster. Til venstre kinosjef Arild Kalkvik. Foto: Hilde Opoku

De siste ni årene har han vært styreleder.

– Det har vært veldig inspirerende, og det er et politikkområde som jeg synes det har vært viktig å jobbe med. Film og filmformidling er det viktigste og sterkeste kulturuttrykket vi har. God film gir innsikt og formidler verdier til glede for oss alle. Og det har vært en rivende utvikling på kinosiden hele tiden, sier KrF-politikeren.

På generalforsamlingen onsdag ble det valgt et nytt styre, og for første gang er den nye styrelederen ikke en politiker. Valget falt på Bente Haugrønning, tidligere bygningssjef i Trondheim kommune. Aps Hanne Bjørnbet Moe går også ut av styret, mens Venstres Erling Moe kommer inn.

Nye selskap

Før 1992 ble kinoen drevet av Trondheim kommune, som en del av kulturforvaltningen. Flerkinobygget Prinsen kino ble ferdig på 80-tallet, men på Sentrum kino, som i dag er Nova kino, var det bare en stor sal. I 1992 ble Trondheim Kino stiftet, heleid av kommunen, men som selvstendig driftsselskap med Lykke som første styreleder.

– Da kommunen drev kinoen selv var det ikke noe som het næringsvirksomhet utenom filmvisningene. Kinoreklamen ble drevet av det landsdekkende Sverdrup Dahl, og kinokiosken ble driftet av Nidar, forteller Lykke.

I samarbeid med andre kinoer etablerte det nye selskapet kinoreklameaktøren Capa og kioskkjeden Location. Trondheim Kino var også sentral i opprettelsen av filmweb.no som har oversikt over kinovisninger landet rundt.

– Dette har gitt gode inntekter som igjen gjør det mulig å drive et bedre og bredere kinotilbud. Å drive kino alene, uten tilleggsinntekter, er veldig vanskelig, mener han..

Likte «Forrest Gump»

Kinodriften på Kimen kulturhus på Stjørdal er Trondheim kinos siste utvidelse. Lykke er fornøyd med at Trondheim, sammen med Tromsø, er den eneste storbyen som fortsatt har heleid kommunal kino. Svenske og danske aktører har kjøpt seg inn i Oslo, Bergen og Stavanger.

– Det skaper nye utfordringer og vi er forberedt på at nye aktører kan etablere seg, sier Lykke.

I 1994 åpnet ombygde Nova kinosenter, med ny storsal, som året etter fikk navnet Liv Ullmann-salen. Nykinoen fikk god drahjelp av det årets store kinoslager, «Forrest Gump».

– Den gjorde at mange ble kjent med kinosenteret, det er dessuten en veldig god film, med mye lun humor og morsomme tilbakeblikk på viktige historiske hendelser. Den tar mange ting på kornet, sier Lykke og trekker frem det velkjente sitatet «livet er som en konfekteske. Du vet aldri hva du får»:

– Det sier egentlig mye om hva kultur kan være, og at man må ha evnen og appetitten til å bli overrasket, sier Geirmund Lykke.

foto
«Forrest Gump» var en stor slager på norske kinoer i 1994. Geirmund Lykke holder den som en av sine store favoritter.