Sikkerheten skjerpes på festivaler rundt om i Skandinavia, men trusselbildet i Trøndelag er fortsatt på et lavt nivå. Torkjel Rendal, seksjonsleder for vakt- og beredskap ved Sentrum politistasjon i Trondheim, forteller at det er trygt å gå på festival i Trøndelag.

- Utgangspunktet er at det er trygt å delta på festivaler og arrangement i Trøndelag i sommer, og man skal ikke være redd for å delta.

Følger utviklingen fortløpende

Rendal forteller at sikkerheten på de ulike arrangementene er i fokus hos politiet i Trøndelag.

- Vi behandler søknader om arrangement ut ifra et totalt sikkerhetsbilde, der arrangør spiller med i vurderingen av nødvendig politivakthold, vakthold for øvrig og generell sikkerhetstenkning. Størrelse på arrangementet, antall deltakere og stedets beskaffenhet og utforming er blant annet faktorer som er med i vurderingen.

Han forteller videre at trusselbildet som er gitt fra myndigheter er sentrale i vurderingene, og at utviklingen i Europa følges fortløpende.

- Sannsynligheten for at det skal skje noe i Trøndelag er liten, men uønskede hendelser kan ikke utelukkes, sier Rendal.

Logistikken er forbedret

Konsertarrangør Stein Vanebo forteller at de har ukentlige samtaler med politiet i forkant av sine arrangement.

- Vi har i alle år hatt et sterkt fokus på sikkerhet og trygghet, det er blant hovedpunktene våre. Vi har en meget god dialog med politiet, som blir på daglig basis når arrangementet i Granåsen nærmer seg, forteller Vanebo.

- Det er, og skal fortsette å være, trygt å gå på konsert i Trondheim, sier han.

I fjor reagerte flere på logistikken rundt utslippet fra Bruce Springsteen-konserten i Granåsen. Flere opplevde «flaskehalsen» ut som utrygg. Vanebo forsikrer om at de har jobbet mye for å hindre at det samme skal skje under konserten med Robbie Williams.

- Vi tredeler utgangen mye tydeligere og tidligere enn i fjor, slik at du velger om du skal til Heimdal/Tiller, Byåsen eller til buss. Tredelingen havnet for sent i fjor, og alle havnet i samme kø.

Bruker mye ressurser på sikkerhet hvert år

Petter Myhr, festivalsjef for Olavsfestdagene, forteller at de har et godt sikkerhetsopplegg, og at de bruker mye ressurser på sikkerheten rundt festivalen hvert år.

- Vi har en egen sikkerhetssjef og profesjonelle folk som en festival på vår størrelse skal og må ha. Vi er i dialog med politiet, og det er de som gjør vurderinger. Hvis vi skulle oppleve trusler av noe slag forholder vi oss til alle råd og beskjeder fra politiet, forklarer han.

- Sikkerheten ivaretatt

Gaute William Karlsson, produsent i Pstereo, forteller at festivalen jobber tett med politi og stoler på deres vurderinger i denne sammenhengen.

- Eventuelle tiltak kommer fra politiet og deres vurderinger. Sikkerheten på festivalen er ivaretatt, og vi leier inn godt med mannskap og profesjonelle vakter som arbeider under festivalen, og vi har hele tiden dialog med politiet.

Karlsson forklarer at Pstereo har en stor sikkerhetsorganisasjon med en sikkerhetssjef som koordinerer sikkerheten internt.