Stiftelsen Fritt Ord har bevilget 400 000 kroner i etableringsstøtte til Litteraturhuset i Trondheim. I tillegg støtter de Litteraturhusets arrangementer kommende høst med 100 000 kroner.

- Vi er svært fornøyd. Vi har alltid møtt stor velvilje hos Fritt Ord. De 400 000 kronene går til teknisk utstyr, møbler og annet inventar som vi trenger når vi skal ta i bruk nye lokaler, sier Litteraturhusets leder, Trond Åm.

Det er i mange blitt jobbet for at Trondheim skal få et litteraturhus. Adresseavisen mener på lederplass at huset kan bli en stor styrke for Trondheim.

Hvilke lokaler de skal flytte inn i, har lenge vært uavklart. Trondheimspolitikerne har hatt et tydelig ønske om at Litteraturhuset blir plassert ved siden av Kunsthallen, som i høst skal åpne i den tidligere brannstasjonen øverst i Søndre gate. Slik kan dette området bli et kulturkvartal med flere ulike tilbud.

Styret avgjør i neste uke

Lokalene de ble tilbudt, var imidlertid for små til å samle det litterære miljøet i Trondheim. Litteraturhuset har derfor vurdert å bli værende nederst i Bakkegata, der de i dag har lokaler sammen med blant andre Norsk Forfattersentrum.

Litteraturhuset var i første omgang ikke fornøyd med tilbudet de fikk i den gamle brannstasjonen.

Utviklingen de siste dagene tyder likevel på at Litteraturhuset kan havne øverst i Søndre gate. Saken blir behandlet som en orienteringssak i formannskapet tirsdag i neste uke. To dager senere tar styret den endelige avgjørelsen.

Kommunen legger til rette

- Vi vil jo gjerne at dette skal gå i orden, og vi har sett på hvilke løsninger som er mulige, både på kort og lang sikt, ut fra det Litteraturhuset ønsker seg. Mange har jobbet for å få til dette, og vi forsøker å legge forholdene til rette, sier kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise.

- Jeg kan ikke foregripe styrets vedtak, men kommunen vil gjerne komme oss i møte, og det kan veie tungt at de gjerne vil ha oss plassert sammen med Kunsthallen og Trondheim folkebibliotek, sier Åm.

- Endelig, etter en pinlig debatt, sa Anne B. Ragde da det ble klart at byen får et litteraturhus.

Samarbeider med biblioteket

Hvis Søndre gate blir valgt, vil Litteraturhuset få to kontorplasser på hjørnet mot Kongens gate, og de vil kunnne disponere den nye kafeen som blir bygget i tilknytning til Kunsthallen til ulike arrangementer.

- Vi har et godt samarbeid med biblioteket, og det vil fortsette, blant annet ved at vi har større arrangementer på kulturtorget i bibliotekets resepsjon. I tillegg håper vi å få vekstmuligheter i Søndre gate og at lokalene kan bli utvidet etter hvert. Da kan Norsk Forfattersentrum får plass i tilknytning til oss. I tillegg kan vi få muligheten til å gi forfattere skriveplass i bibliotekets lokaler, sier Åm.

Han ønsker seg også lokaler som de kan leies ut. Åm får stadig forespørsler fra forlag og andre som vil arrangere boklanseringer og ulike møter hos Litteraturhuset i Trondheim.