De to som representer initiativtakerne i utvalget holder hardt på vedtaket fra i fjor sommer om plassering på Bakklandstorget. Alle kommunens fire representanter heller nå mot å plassere monumentet i Gåsaparken.

- Ingen ting er vedtatt. Politikerne i formannskapet tar avgjørelsen, sier rådgiver i rådmannens fagstab kunst og næring, Berit Kirksæther.

- Alt var klart for å banke gjennom det vi alle har vært enige om hele tiden. Så har kommunenes representanter bestemt seg for noe annet etter møter de har hatt uten å informere oss, sier Trude Sandnes, som sitter utvalget med Jakob Margido Esp som representant for initiativtakerne.

«Noen har snakket sammen»

- Her er det tydelig at «noen har snakket sammen», sier Tore Johansen, som også har vært en drivkraft i jobben for å få reist og finansiert et minnesmerke over Otto Nielsen i hjembyen.

Det er to år siden kjente artister og kunstnerne Håkon Gullvåg og Kjell Erik Killi Olsen ga støtet til en innsamling som nå er oppe i kr 800 000. I fjor vår ble det bestemt at monumentet skulle stå på Bakklandstorget. Av tre kunstneriske forslag ble «Skjermbilde 10» av Hans Martin Øien og Runi Langum valgt. Monumentet har form som en Kurér-radio fra gatesiden, men som en benk det går an å sitte på på motsatt side.

Etter en runde med justering av størrelsen, gikk utvalget enstemmig inn for monumentet. Otto Nielsens familie var begeistret for både monument og plassering.

Kuvending i mars

Kunstverket skulle endelig bankes gjennom av Kunstutvalget 19. mars. Da hadde det utkrystallisert seg to fraksjoner. En ny felles befaring med hele utvalget 9.april skapte ikke større enighet. Nå ser det ut som et splittet utvalg må la byens politikere bestemme.

- Gåsaparken er ferdig anlagt og fin som den er. Bakklandstorget er med god grunn prioritert for opprustning. Målinger viser at bare Torget i Midtbyen har større gjennomgangstrafikk enn Bakklands-krysset. Vi ønsket at statuen skal være godt synlig der folk er, og ser ikke noen argumenter for flytting. Vi vet Byantikvaren har krav om fri siktlinje fra vinduene i nabohuset, men det er ikke noe problem, sier Sandnes og Johansen. De to har mistanke om at press fra privatpersoner med sterke meninger ligger bak at både Byantikvaren og kommunen har endret mening.

Kirksæther har tatt initiativ til nytt møte i kunstutvalget, men Sandnes nekter å stille på møte før de har fått innsyn i alle papirer. Kirksæther sier det ikke finnes papirer de ikke allerede har fått tilsendt.

Nekter for hemmelighold

- Det er all grunn til å gi Trude Sandnes og de andre initiativtakerne honnør for en fantastisk jobb. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dem, sier Berit Kirksæther, som beklager situasjonen som har oppstått nå. Men hun benekter at det eksisterer papirer initiativtakerne ikke har fått innsyn i, at det er holdt «hemmelige» møter bare for de fire kommunale medlemmene i utvalget, og at privatpersoners engasjement har hatt innflytelse på kuvendingen i saken.

Utgangspunktet for dreiningen mot Gåsaparken var et møte med påfølgende befaring som de fire kommunale representantene hadde med Elisabeth Kars fra Byantikvaren. Byantikvaren gikk opprinnelig inn for plassering på Bakklandstorgert, men fikk etter å ha sett modellen betenkeligheter ved størrelsen. De bestemte seg for å også ta med størrelse-markøren til Gåsaparken.

Monumentet passer enda bedre der

- Under befaringen så vi at monumentet passer enda bedre der, sier Berit Kirksæther. - I Gåsaparken kommer det virkelig til sin rett. Den står i solen, og vises godt både fra gata, fra Gamle Bybro og Marinen. Etter denne befaringen mener alle kommunens medlemmer i komiteen at dette er den beste plasseringen. Kars har skrevet en rapport på vegne av Byantikvaren som konkluderer med det samme. Monumentet vil kunne bli vel dominerende på Bakklandstorget, der det vil stå i skyggen store deler av dagen, og delvis sperre utsikten mot elva via smuget som går ned fra enden av Bakklandstorget

- Det var ikke et hemmelig møte, men en befaring for innsamling av fakta. At befaringen skulle få utfallet det fikk, kunne ingen forutse, sier Berit Kirksæther. Hun understreker at det ikke er formelle grunner som diskvalifiserer Bakklandstorget, men Gåsaparken fremstår etter hennes mening som en enda bedre løsning.

Grått mot grått

Trude Sandnes og Tore Johansen hadde egen befaring til Gåsaparken sammen med Adresseavisen, rett bak sandkassen der monumentet er foreslått. De var ikke like begeistret.

- Her blir det et grått monumentet mot grå murvegg, ingen andre enn de som likevel er i parken vil se dette, sier Sandnes.

- Ja, pluss alle dem som går på andre siden av Nidelven da, sier Johansen syrlig. - Ser dere noen?

Kirksæther har ikke lyktes med å samle kunstutvalget til nytt møte. Mye tyder på at formannskapet vil motta en delt innstilling fra kunstutvalget. Så kan eventuelt krangelen fortsette blant politikerne.

Sist gang det ble gjort et forsøk på å reise et monument over en av de fremste trondhjemmere i forrige århundre, var på 1990-tallet. Forsøket strandet etter langvarig krangel om plassering...

foto
Eller her: Både kommunens medlemmer i kunstutvalget og Byantikvaren har endret standspunkt for plassering og går for Gåsaparken. Foto: Christine Schefte
foto
Dette er Bakklandstorget, monumentet er tenkt plassert ved enden. Foto: Christine Schefte
foto
Dette er Gåsaparken. Monumentet er tenkt plassert bakerst til høyre på dette bildet, mellom sandkassen og Øvre Bakklandet. Foto: Christine Schefte
foto
Stridens kjerne: Slik er monumentet «Skjermbilde 10» av Hans Martin Øien og Runi Langum, slik det var tenkt plassert på Bakklandstorget. Foto: hans martin
foto
Fungerer perfekt her: Det er Tore Johansen og Trude Sandnes hjertelig enige om. Foto: Christine Schefte
foto
Var tenkt slik: Monumentet slik det er tenkt plassert på enden av Baklandstorget. Foto: Christine Schefte