Kulturtribunen på Ranheim heter det nye biblioteket som har offisiell åpning lørdag 3. desember.

- Tilbudet er på plass etter en bestilling fra Trondheims politikere. Mens mange kommuner legger ned sine bibliotek, velger Trondheim å utvide, sier biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård.

Biblioteket er plassert i tribuneanlegget på Ranheim arena over to etasjer. Andre etasje rommer bibliotekets mediesamling, pc-er og sitteplasser, mens tredje etasje består av et aktivitetsrom og kjøkken med flere sittegrupper.

Selv om biblioteket er for alle, er barn og unge en ekstra viktig målgruppe.

Tilbud for «tweenies»

- Dette er et helt annet bibliotek enn i de andre bydelene. I tillegg til de vanlige tilbudene har vi et fritidstilbud til barn og unge. I og med at vi er på et tribuneanlegg, vil de få muligheten til å bruke kroppen sin, men på en annen måte enn i det organiserte tilbudet. Dette er noe vi ikke har prøvd før, sir Nygård.

Det vil bli et kveldstilbud for ungdom i alderen 13 til 17 år, mens det i timene etter skoletid vil bli tilrettelagt for barn på mellomtrinnet, såkalte «tweenies». De unge vil få tilbud om kurs og aktiviteter både inne og utendørs, samt et trygt og gratis sted å være.

Kulturtribunen har ti nye ansatte i til sammen fem årsverk. De tar sikte på å gi bydelen et unikt kulturtilbud og bli et viktig møtested i lokalsamfunnet. I første omgang som et toårig forsøksprosjekt.

Spesielle satsingsområder er fysisk aktivitet, mat og friluftsliv for barn og unge, i tillegg til å gi økt kunnskap om trening, helse og livsstil, sier prosjektleder May Lill Løhre.

Antallet bibliotek halvert

- På sikt kommer vil til å arrangere debatter og forfattertreff for voksne på kveldstid. Kulturtribunen skal være et meråpent bibliotek, åpent utenom ordinær åpningstid, som på Moholt og Heimdal, forteller biblioteksjefen.

Tall fra Norsk bibliotekforening viser at antall folkebibliotek er halvert de siste 50 årene, fra nærmere 1400 til 743, inkludert filialer. Også i Trondheim ble mange bibliotek nedlagt på 1980-tallet da det på det meste var 15 biblioteker.

Bibliotekforeningen frykter enda flere offentlige bibliotek legges ned når kommunereformen trer i kraft.

Ny filial på Lade

- Biblioteket på Ranheim er det første vi har åpnet siden 1980-tallet. Vi planlegger også et nytt bibliotek på Lade/Lademoen som skal knyttes til en skole, og både Moholt og Risvollan bibliotek vil få nye lokaler i løpet av de nærmeste årene, sier Nygård. Hun legger til:

- Vi har politikere som prøver å sette seg i førersetet i forhold til aktivitet i bydelene.

LEDER: Jubeldager for byens kulturliv

Kulturtribunen har allerede åpnet dørene på gløtt, men lørdag 3. desember inviteres det til offisiell åpning med blant annet tegneworkshop, bokbad med forfatter Kim Småge, foredrag om USA etter valget ved professor Ole Moen og matlagingskurs.

- Vi kommer til å gi noen smakebiter fra Kulturtribunens hverdag der publikum får prøve seg på ulike ting, sier Nygård.

foto
Det nye biblioteket vil ha et kveldstilbud for ungdom i alderen 13 til 17 år, mens det i timene etter skoletid vil bli tilrettelagt for barn på mellomtrinnet, såkalte «tweenies». Foto: Berit Skillingsaas Nygård