Totalt er 33 norske virksomheter innen visuell kunst tildelt driftsstøtte for 2016 fra Kulturrådet. To av disse er lokalisert i Trøndelag.

- Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått støtte, sier styreleder Ellen Tveit Klingenberg i Kunsthall Trondheim AS.

- Håpet på mer

Kulturrådet har bevilget 1,2 millioner kroner til kunsthallen som skal åpne i de gamle lokalene til brannstasjonen i Trondheim i oktober neste år.

- I denne støtten synes vi det ligger en stor porsjon anerkjennelse av det vi har planlagt. Samtidig håpet vi på noe mer, men vi er slett ikke verst fornøyd. Nå går vi inn i et åpningsår, og i lys av dette håper vi å få en økt støtte for senere år, sier Tveit Klingenberg.

Hun opplyser at mesteparten av driftsstøtten vil gå til å opprettholde et høyt nivå på det planlagte faglige programmet i kunsthallen.

Forenklet prosess

Stiftelsen Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) er tildelt 2 290 500 kroner i driftsstøtte for 2016. I denne summen inngår også støtte til kunst- og teknologibiennalen Metamorf. Tidligere ble disse summene tildelt hver for seg, men etter en omorganisering hos Kulturrådet er de blitt samlet i én post.

Det synes daglig leder Espen Gangvik i TEKS er svært positivt.

- Nå trenger vi bare å levere én søknad om driftsstøtte, i de midlene ligger også prosjektmidler. Dette er en mye mer rasjonell måte å drive på. Nå slipper vi å bruke mye tid og energi på å skrive mange og detaljerte prosjektsøknader, og kan bedre konsentrere oss om produksjon med de midlene vi får, sier Gangvik.

TEKS og Metamorf har mottatt støtte fra Kulturrådet siden 2002. Gangvik understreker at de er svært takknemlige for denne støtten, som er blitt indeksjustert opp cirka 50.000 kroner sammenlignet med året før.

SE OGSÅ: Når dritt blir kunst

Langsiktig tilskudd

I statsbudsjettet for 2016 er det vedtatt en økning på 5,5 millioner kroner til driftsstøtte til kunsthaller og større kunstforeninger. Kulturrådet opplyser at de nå kan gi langsiktige og forutsigbare driftstilskudd på grunn av de friske midlene.

- Med dette vil man sikre videreutvikling av institusjoner som tilbyr kunstopplevelser av høy kvalitet og stor aktivitet over hele landet, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Tveit Klingenberg tror denne forutsigbarheten vil være viktig og nødvendig for kunsthallen.

- Skal du drive kunsthall på et høyt faglig nivå må du ha en lang planleggingshorisont. Vi ønsker et nasjonalt aspekt ved kunsthallen og nasjonal støtte vil bidra til det, sier hun.

Fagutvalgsleder Geir Harald Samuelsen i Kulturrådet håper at støtten også vil medføre økt godvilje hos kommunene og fylkeskommunene. Av de 33 tiltakene som mottar driftsstøtte for 2016, befinner 12 seg utenfor Oslo.

- Mange som får driftsstøtte er utenfor Oslo-gryta, fra Tromsø i nord til Stavanger og Kristiansand i sør. Her håper vi at lokale myndigheter skal bli med for å løfte tiltakene videre, og at støtten fra Kulturrådet fungere som et kvalitetsstempel, sier han.