Sammen med Árran – lulesamisk senter i Tysfjord og Nordnorsk Kunstmuseum ble Mist denne uka nominert til Årets museum.

- Det betyr mye for oss å bli lagt merke til. Det er en kjempefjær i hatten, sier administrerende direktør Suzette Paasche.

I nominasjonsteksten heter det at Mist er en av museums-Norges tydeligste stemmer, at det er svært energisk og profesjonelt drevet, og at det står for målrettet strategisk tenkning og solide faglige satsinger som inspirerer andre.

- En nasjonal rolle

Mists sentrale rolle i utviklingen av det nasjonale kurset «Det relevante museum» og nettstedet samlingsnett.no blir spesielt trukket frem.

- Prisen har tidligere gått til enkeltmuseum, gjerne basert på en utstilling. Det er ekstra hyggelig at det er Mist som er nominert, for at vi i sum har tatt noen grep. Det går ikke på antall besøkende, men på at vi gjør et godt museumsfaglig arbeid og tenker nytt. Som å ta et nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling og formidlingstilbud, sier Paasche.

- Vi har blant annet sett at museum ikke bare handler om fysisk museum, men at vi må oppsøke de som ikke kommer til oss. Som eldre, asylsøkere og innsatte i fengsel, legger hun til.

Drømmer om nytt kunstmuseum

For tiden jobber Mist med flere prosjekter, blant annet en publikumsundersøkelse som handler om hvordan de kan trekke flere til museene.

- Vi har god tilfredshet blant dem som besøker oss, men vi vil gjerne nå flere. Vi jobber med samlingsforvaltning, hvordan vi skal ta vare på samlingene våre på en ordentlig måte, og så jobber vi med byggene våre. Det nye Museet Kystens arv åpner i juni, vi skal søke om penger til et nytt museumsbygg/verksted i Orkla industrimuseum, og så drømmer vi om et stort nytt kunstmuseum i Trondheim, sier Paasche.

Avgjøres i slutten av mars

Museene i Sør-Trøndelag A/S ble dannet i 2008 og er blant de største organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket, med vel 197 årsverk. Driftsinntektene i 2015 var på 226 millioner kroner.

Samlingene omfatter 195 000 gjenstander, 209 bygninger og 2 050 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, tre teknisk-industrielle anlegg, 5347 dekar kulturlandskap og 97 dekar hageanlegg. Totalt antall besøk i 2015 var 258 000.

Prisen har vært delt ut siden 2005 og har tidligere gått til blant andre Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg (2005) og NTNU Vitenskapsmuseet (2010).

Hvem som blir Årets museum 2017 blir klart i slutten av mars.