- Ja, Stein, nå er det no way back, gliser Ola By Rise, fersk kommunaldirektør for kultur i Trondheim kommune og klapper Stein Vanebo fra Trondheim Concerts på skuldra. Han og rådmann Morten Wolden har vært så å si alene i rådhuset om å vite om Springsteen-konserten den siste måneden.

Vanebo mener det først og fremst er det trønderske konsertpublikummet som kan klappe seg selv på skuldra for at Bruce Springsteen nå kommer til byen. Den store oppslutningen rundt konserter på Sverresborg, Olavsfestdagene, Pstereo og klubber de siste årene, gjør at han og andre konsertarrangører tør å ta sjansen - det gjør også at byen er blitt å regne med når de store kanonene skal ut på veien.

- Sånn sett er det en historisk dag, mener By Rise, mens Wolden tror akkurat denne konserten innebærer et skifte for byen.

Store ringvirkninger

- Beregninger rundt lignende konserter i andre byer, antyder at en konsert på denne størrelsen bidrar med 50 millioner kroner i ringvirkninger. Alle hoteller, alle restauranter og barer vil fylles opp, og mange blir her i over ett døgn. Men minst like viktig er hva dette betyr framover, og ikke bare for Trondheim men for hele regionen.

KOMMENTAR: En superstjerne man må bli glad i

Vanebo tror konserten vil trekke folk ikke bare fra Midt-Norge, men også fra Nord-Norge og Sverige.

- Til Mark Knopfler-konserten på Sverresborg i fjor, så vi at over halvparten av billettene ble solgt til folk fra utenfor Trondheim, sier han.

Drama på tampen

Den 15. mars kom meldingen fra Live Nation om at Trondheim kunne få Springsteen i sommer. Problemet var bare at Vanebo og hans kolleger i Trondheim Concerts kun fikk 70 minutter på å komme opp med en skriftlig bekreftelse på at Granåsen var ledig i ti dager: Arrangementet krever nemlig fire og en halv dag til opprigging, selve konsertdagen samt fire og en halv dag til nedrigging. Det er et stort apparat og et crew på 260 mennesker som kommer til byen.

Da måtte det skje fort, og en rekke telefoner og eposter gikk mellom Vanebo, Wolden, By Rise og Knut Kvaran, tidligere konstituert kommunaldirektør for kultur.

- Det har kun vært oss tre i kommunen som har visst om det, og vi har bevisst brukt Springsteens initialer i epost-korrespondansen for å unngå at det kommer ut, smiler By Rise.

- Det har vært helt avgjørende å ha direktelinje til Ola og Morten, sier Vanebo.

De to kommunetoppene synes det vanskeligste har vært å holde tett overfor kolleger, familie og venner som har et sterkt forhold til Springsteen.

Norges største arena

Under Springsteen-konserten blir det et tak på 35 000 publikummere. Men allerede neste år kan Granåsen Arena bli Norges største konsertarena.

- Vi har politigodkjenning til å slippe inn 55 000, men ønsker å starte trygt og heller skalere opp etter hvert. Vi prioriterer komfort i første omgang, forklarer Vanebo.

- Det vil bli noen få utfordringer, men de løser vi. Så vil det generere utrolig mye

- Det skjedde noe med mentaliteten hos folk i 1997, og det har skjedd noe de siste årene, mener By Rise. Wolden tror også strømninger i samfunnnet forøvrig gjør at folk ønsker å samles for å oppleve ting i fellesskap.