«Kreativt Norge» er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet.

Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Men hvor skal det nye kontoret ligge? Det er det trolig bare Kulturministeren som vet.

Midt-Norge sin tur

Bergen og Stavanger var favoritter i Kulturrådet, men etter protester fra flere byer, inkludert Trondheim, fikk flere sjansen til å selge seg inn som aktuelle kandidater.

Venstres Erling Moe var blant dem som nektet å gi seg i kampen for å få det nye kontoret til Trondheim.

- Dette er et spennende segment, og jeg mener Trondheim har posisjonert seg godt og bør få dette kontoret, sier Arild Grande (Ap), som er medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Men det er mange om beinet, og mange som ønsker prestisjekontoret. Bergen gikk styrket ut av kulturbudsjettet for 2016 innenfor film, og Grande mener det er Midt-Norges tur nå.

- Det er ikke ofte at staten etablerer nye arbeidsplasser utenfor Oslo. Som trøndersk politiker vil jeg si at nå må vi gjøre noe for å styrke Midt-Norge.

- Kulturministeren kommer til Trondheim mandag, tror du hun har med en gladmelding til Midt-Norge?

- Det er i alle fall artigere å komme hjem med gode nyheter, svarer Grande.

Regional bransjeutvikling

Det er samlet bevilget 17,5 mill kr til satsingen. 10,1 mill. kroner skal være til søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.