Trondheimspolitikerne skulle i dag ta endelig stilling til den omstridte saken om konserter på parkområdet ved Kristiansten festning.

Klart flertall

Det store stridsspørsmålet har vært støybelastning for naboer i området og spesielt for beboerne på Bakklandets Menighets Omsorgssenter. En fersk utredning viser at slike konserter ikke vil medføre uakseptabel støy i nabolaget slik det har vært fryktet, og Rådmannen ba derfor politikerne si ja til en prøveordning.

Men unntak av én stemme fra KrFs Geirmund Lykke fulgte politikerne rådet og stemte for en prøveordning.

- Føler oss trygge

Arbeiderpartiets Heidi Eidem forteller at deres ankepunkt var støy rundt Bakklandet Menighets Omsorgssenter, men at den ferske støyrapporten har overbevist dem om å stemme ja til en forsøksperiode.

- Nå har vi fått utredet det med støyen og føler oss ganske trygge på at dette ikke blir til sjenanse for beboerne, sier hun.

Glad for støyutredning

- Kom igjen med konserter, sier Venstres Jon Gunnes.

- Vi er positive til å få testet dette, samtidig er jeg glad vi fikk den ekstra runden med utredning for det alternativet vi går for nå er bedre enn det som forelå tidligere. Det er synd man ikke tok seg tid til det med en gang, da hadde vi hatt konserter der allerede i sommer, sier Høyres Yngve Brox.

- Vi mener dette er en sak som er veldig godt utredet. Skulle det i løpet av prøveperioden vise seg at dette er uforsvarlig så vil jo alle se det, sier Kristian Dahlberg Hauge i FrP.

Videre utredning

SV gikk også inn for innstillingen, men fremmet forslag om at man fortsetter å utrede alternative arenaer for konserter med over 22 000 publikummere. Forslaget fikk fem stemmer, men det var ikke nok til å vedtas.

Krf er det eneste partiet som gikk i mot forslaget fra Rådmannen. Geirmund Lykke har ikke latt seg overbevise av støyrapportene som er lagt frem.

- Jeg skal være festbremsen her. Min bekymring er fortsatt støyproblemene, ikke alle vil ha rockekonserter på terrassen sin og jeg synes de utredningene som er gjort siler motforestillingene på en uheldig måte og underkommuniserer hvilke virkninger dette kan ha, sier Lykke.